کارگاه های سال ۹۵ و ۹۶

جدول - کارگاه‌های علمی و تخصصی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات

 

 

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

مجری

طول دوره

1

9/1395

ترجمه مکتوب از انگلیسی به فارسی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

16 ساعت

2

11/1395

مکالمه به زبان عربی فصیح

صالح زمانی جعفری

10 ساعت

3

11/1395

ویرایش زبانی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

32 ساعت

4

11/1395

مسئله‌مندی و طراحی مسئله برای پژوهش در ادبیات

محمود فتوحی

6 ساعت

5

2/1396

مکالمه و ترجمه همزمان عربی به انگلیسی و بالعکس

صالح زمانی جعفری

10ساعت

6

3/1396

تفاوت‌ها در دیدگاه مولانا و شمس

کریم زمانی

3 ساعت

7

4/1396

شاهنامه فردوسی: داستان سیاوخش

ابوالفضل خطیبی

20 ساعت

8

4/1396

رویکرد ژانری در مطالعات ادبی

مهدی زرقانی

4 ساعت

9

4/1396

هرمنوتیک فلسفی به مثابه مسئله‌مندی تحقیق

مهدی معین‌زاده

 6 ساعت

10

6/1396

بازخوانی و تحلیل دیالوگ فایدروس افلاطون با محوریت مفهوم سخنوری (بلاغت)

غلامرضا اصفهانی

2 ساعت

11

6/1396

بررسی مفهوم پارادایم و چگونگی به‌کارگیری آن در علوم انسانی

غلامحسین مقدم حیدری

6 ساعت