نشست ها و کنگره ها در سال ۹۴

نشست ها و سخنرانی های سال 1395
 

نشست

سخنران

موضوع سخنرانی

زمان

 

 حافظ، ادبیات و فرهنگ

دکتر نعمت‌الله فاضلی

حافظ و مسئله فرهنگ ایران

 

9 آذر ماه 94

دکتر طاهره ایشانی

راز ماندگاری در شعر حافظ


نشست ها و کنگره های سال های قبل از اینجا قابل مشاهده می باشد.