کارگاه های سال 94

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

زمان برگزاری

1-

کارگاه پژوهشی «متد نقدکتاب در حوزهٔ علوم انسانی»

 

جناب آقای دکتر سیّد حسین حسینی

15-16 مهرماه 94

2-

گونه شناسی (سبک شناسی) زبان و ادب فارسی

جناب آقای دکتر علی رواقی

9 آبان لغایت 26 دی ماه94 (ده جلسه 3 ساعت)

3-

ماهیت و اصول دستیابی به «مسألهٔ پژوهشی» در تحقیقات ادبی

 

جناب آقای دکتر قدرت الله طاهری

17 دی‌ماه 94 (4 ساعت)

4-

فن ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس.

جناب آقای دکترصالح زمانی جعفری.

از 10 آبان لغایت 11 بهمن94(12 جلسه دو ساعته)

5-

بازاندیشی علم معانی بر اساس زبان­شناسی نقش­گرا

جناب آقای دکترحنیف افخمی ستوده

 

از 1 آذرماه لغایت 22 آذرماه94(4 جلسه 3 ساعته)

6-

بررسی تطبیقی شعر معاصر ایران و عرب

 

جناب آقای دکتر عبدالحسین فرزاد

در حال برگزاری

شروع از 3 بهمن لغایت 24 بهمن94(4 جلسه 2ساعته)

7-

چگونگی تحلیل انسجام و پیوستگی متون با رویکردی نو

سرکار خانم دکتر طاهره ایشانی

شروع از 12 بهمن‌ماه لغایت 18 اسفند 94 روزهای دوشنبه و سه2شنبه

 

8-

درس گفتارحافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ.

سرکار خانم دکتر طاهره ایشانی

شروع از 11 بهمن ماه 94 لغایت 29 فروردین ماه 95 روزهای یک شنبه

-9

«دقایقی در خوانش، تصحیح و پیشینه روایت رستم و سهراب»

 

جناب آقای دکتر ابوالفضل خطیبی

شروع از 20 بهمن ماه

لغایت 7 اردیبهشت 95 (10 جلسه 2 ساعته 20 ساعت)


 کارگاه های سال های قبل از اینجا قابل مشاهده می باشد.