سخنرانی ها

جدول سخنرانی های پژوهشکده ادبیات در سال 1397

ردیف

تاریخ

عنوان سخنرانی

سخنران

 1.  

3/ 7/ 1397

هویت انسانی در ادبیات داستانی (ادبیات پایداری)

محمدرضا موحدی

 1.  

15/ 7/ 1397

بزرگداشت روز مولانا

کریم زمانی

 1.  

12/12/1397

شایعه و پاد شایعه در گفتمان ادبی

دکتر محمد هاتفی

 1.  

10/ 6/ 1397

تعاملات علم و فرهنگی ایران و سوریه با تأکید بر روابط بین دانشگاهی

عیسی علی العاکوب

 1.  

11 فروردین تا  23 اردیبهشت

شرح و تدریس نی نامه به استادان و دانشجویان

تقی پورنامداریان

 1.  

11 فروردین تا 23 ااردیبهشت

تفسیر دو غزل از غزل های مولوی

تقی پورنامداریان

 1.  

11 فرودین  تا 23 اردیبهشت

داستان گویی مولوی برای فهم  معارف عرفانی و اخلاقی

تقی پورنامداریان

 1.  

23 اردیبهشت

عقل سرخ و سهروردی

تقی پورنامداریان

 1.  

20 مهر  در شیراز

تأویل شعری از شاملو به کمک بنیا‌متن حافظ

تقی پورنامداریان

 1.  

دانشگاه قم 28/ 8/ 97

حافظ و صورت معنی

تقی پورنامداریان

 1.  

دانشگاه اهواز 8/ 9/ 1397

درباره حافظ و سهروردی

تقی پورنامداریان

 1.  

16/ 9/ 97

به مناسبت روز دانشجو

تقی پورنامداریان

 1.  

بهمن 97

یابود غلامحسین یوسفی ( در مشهد)

تقی پورنامداریان

 1.  

14/ 12/ 97

ادبیات دریچه ای بر تاریخ عاطفه

(سمینار بین المللی تاریخ فرهنگ (تاریخ فرهنگی در پژوهشگاه)

تقی پورنامداریان

سخنرانی های برگزار شده از سوی پژوهشکده ادبیات در سال 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سخرانی

سخنران 

تاریخ

ساعت

گونه های نسخه شناسی، نسخه های خطی فارسی و
توجه به طبیعت های متون و تصحیح آنها .

دکتر مایل هروی


24 آبان ماه

 

10-12

 

 

 

 بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی دکتر زهرا پارساپور
دکتر کریم زمانی
دکتر داوود اسپرهم
14 مهر 93  
بزرگداشت شاعر معاصر مرحوم سیمین بهبهانی

دکتر فاطمه راکعی( محقق و شاعر)

افشین علا ( شاعر)

دکتر امیدملاک بهبهانی

(هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی)


 
9 شهریور 93