سخنرانی ها

سخنرانی های برگزار شده از سوی پژوهشکده ادبیات در سال 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سخرانی

سخنران 

تاریخ

ساعت

گونه های نسخه شناسی، نسخه های خطی فارسی و
توجه به طبیعت های متون و تصحیح آنها .

دکتر مایل هروی


24 آبان ماه

 

10-12

 

 

 

 بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی دکتر زهرا پارساپور
دکتر کریم زمانی
دکتر داوود اسپرهم
14 مهر 93  
بزرگداشت شاعر معاصر مرحوم سیمین بهبهانی

دکتر فاطمه راکعی( محقق و شاعر)

افشین علا ( شاعر)

دکتر امیدملاک بهبهانی

(هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی)


 
9 شهریور 93