پروژه پایان یافته طرح اعتلای علوم انسانی

رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران؛ بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۰۷۵
خلاصه ای از طرح پایان یافته از طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور جهت مطالعه پژوهشگران در دسترس قرار گرفته است.
رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران؛ بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

 یعقوب انتظاری[1]

هدف طرح حاضر بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه آموزش عالی(محتویات برنامه­های درسی، آموزشی و مبانی فکری رشته ادبیات فارسی)، کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی ادبیات فارسی است. برای این منظور از یک روش تحقیق آمیخته(کیفی و کمی) استفاده خواهد شد. از تحقیق کیفی برای استخراج و ارزیابی  مهارت‌های اشتغال پذیری در رشته ادبیات فارسی استفاده خواهد شد. از تحقیق کمی نیز برای تعییین سطح عرضه و تقاضای قابلیت‌های اشتغال و تعیین شکاف آنها در این رشته استفاده خواهد شد.

پرسش­های تحقیقبه شرح زیر ارائه می­شود:

1- کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای رشته زبان و ادبیات فارسی از سال 1375 تا کنون چه تغییری کرده است؟

2- زمینه های مناسب (فعالیت ها و شغل ها) برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی کدامند؟

3- فعالیت ها و شغل های مربوبط به اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی از سال 1375 تا کنون چه تغییری کرده است؟

4- دانشگاه های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی چه نوع مهارت هایی را و چه سطحی از آنها را عرضه می­کنند؟

5- دانشگاه‌های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی چه نوع مهارت‌هایی را و چه سطحی از آنها را باید عرضه کند؟

6- بخش‌ها و صنایع مربوط، چه نوع و سطحی از مهارت‌ها را  از دانش‌آموختگان رشته ادبیات فارسی تقاضا می کنند ؟

7- چه شکافی بین  عرضه و تقاضای مهارت‌ها در رشته زبان و  ادبیات فارسی وجود دارد؟

8- برای کاهش شکاف یاد شده چه راهبردها و راهکارهایی  می توان ارائه داد؟

هدف نهایی و اصلی طرح حاضر  پیشنهاد اصلاحات مناسب در برنامه های درسی  برای بهبود مهارت‌های اشتغال پذیری دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد است.

از نتایج تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- توسعه اشتغال اثربخش و ثمربخش دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی

2- افزایش دانش اطلاعات و آگاهی متقاضیان رشته زبان و ادبیات فارسی

3- افزایش دانش اطلاعات و آگاهی عرضه کنندگان رشته زبان و ادبیات فارسی

4- افزایش دانش، اطلاعات و آگاهی سیاست گذران رشته زبان و ادبیات فارسی

در نهایت نتایج طرح به شرح زیر است:

1- اصلاح برنامه های درسی و آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی

2- توسعه نوآوری و کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی

3- توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی و خلاقیت

 

 

 

 

 

[1] - دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


( ۲ )

نظر شما :