بازخوانی تحلیلی چهاردهه علوم انسانی در ایران( نشست دوم)

تجربه میان رشته ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران( از یک ماده قانونی تا ۲۵۰ رشته تحصیلی)

تعداد بازدید:۸۸۵
تجربه میان رشته ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران( از یک ماده قانونی تا ۲۵۰ رشته تحصیلی)

لینک دانلود فایل

نظر شما :