تصویب حمایت از ۷۳ پروژه پژوهشی محققان کشور

تعداد بازدید:۹۰۳
حمایت از ۷۳ پروژه پژوهشی در آخرین جلسه شورای علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شد.
تصویب حمایت از ۷۳ پروژه پژوهشی محققان کشور

به گزارش گروه علمی ایرنا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در آخرین جلسه شورای علمی صندوق 73 پروژه به تصویب رسید. پروژه های مصوب شامل 54 پروژه تایید شده در جلسات کارگروه های صندوق و 19 پروژه پسا دکترا است. این طرح های پژوهشی حوزه‌های مختلف علمی همچون پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی (در هر دو گروه الف و ب)، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، میان‌گروهی، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف وعلوم اسلامی و همچنین کارگروه سلامت و محیط زیست را شامل می شود. 
همچنین از جمله دستاوردهای پروژه های مصوب مذکور می‌توان به تعهد به چاپ سی و پنج مقالۀ ISIدر سطح Q1، دو مقالۀ ISI در سطحQ2 ، بیست و هفت مقالۀ ISI، هفت مقالۀ ISC، بیست و چهار مقالۀ JCR، پانزده مقالۀ علمی پژوهشی، چهار ثبت اختراع، 4 مورد ساخت نمونه محصول، 5 مورد دانش فنی، 3 مورد تألیف کتاب و 1 مورد ارائه کنفرانس اشاره کرد. بیشترین مصوبات در آخرین جلسۀ شورای علمی به 3 کارگروه علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی و محیط زیست اختصاص یافت. شورای علمی نخستین پروژه از کارگروه هوافضا را نیز تصویب کرد.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دارای 13 کارگروه تخصصی با موضوع های مختلف است که طرح های ارائه شده از سوی محققان و پژوهشگران را مورد بررسی قرار می دهد و با تصویب هریک از طرح ها، میزان حمایت مادی و معنوی آن طرح، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مشخص می شود.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای توسعه علم و فناوری در کشوربا بررسی طرح ها در کارگروه های مختلف، کرسی های پژوهشی ملی و بین المللی و نیزگرنت پژوهشی ( پژوهانه) ملی و بین المللی اعطاء می کند.

 

منبع: ایرنا


نظر شما :