موافقت با ۲۴ درخواست پایه ترفیع اعضای هیات علمی

۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۰ کد : ۲۳۱۰۶ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۵۶

شصت و پنجمین جلسه کمیته منتخب ترفیعات پژوهشگاه با حضور اعضای محترم در تاریخ  1401/08/21 برگزار شد. در این جلسه  با 24 درخواست  اعضای هیات علمی موافقت شد و به تصویب رسید.

1.سرکار خانم مهندس زهره عطایی آشتیانی

2. جناب آقای دکتر فرهاد زیویار

3.جناب آقای دکتر موسی نجفی

4.جناب آقای دکتر داود مهدوی­‌زادگان (2 پایه)

5.سرکار خانم دکتر طاهره ایشانی

6.جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی‌­فر

7.سرکار خانم دکتر فروغ پارسا  

8.جناب آقای دکتر سید حسین حسینی سروری (2 پایه)

9.جناب آقای دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

10.جناب آقای دکتر مهدی کریمی سلطا‌‌ن­‌احمدی

11. جناب آقای دکتر علیرضا ملایی­‌توانی

12.جناب آقای دکتر سیدجواد میری

13.جناب آقای دکتر سیروس نصراله زاده

14. سرکار خانم دکتر بهاره نصیری

15. سرکار خانم دکتر زهرا محققیان

16. سرکار خانم دکتر اعظم قاسمی

17. سرکار خانم دکتر مریم عاملی­‌رضایی

18. سرکار خانم دکتر زینب مشتاقی (2پایه)

19. جناب آقای مهندس حسن فقیه عبداللهی

20. جناب آقای دکتر حمیدرضا رادفر

21. جناب آقای دکتر روح‌­اله کریمی


نظر شما :