موافقت با ۱۲ درخواست پایه ترفیع اعضای هیات علمی

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۹ کد : ۲۲۶۴۴ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۵۵

شصت و چهارمین جلسه کمیته منتخب ترفیعات پژوهشگاه با حضور اعضای محترم در تاریخ  21/03/1401 برگزار شد. در این جلسه با 12 درخواست  اعضای هیات علمی موافقت و به تصویب رسید.

1.جناب آقای دکتر احمد شاکری

2. سرکار خانم دکتر مریم کامیار

3.سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی

4.جناب آقای دکتر داود مهرابی

5.جناب آقای دکتر مهدی معی ن­زاده

6.جناب آقای دکتر محمدعلی فتح ­الهی

7.جناب آقای دکتر سیدمحسن علوی ­پور

8.جناب آقای دکتر سیدمحمد بهشتیان

9.سرکار خانم دکتر فاطمه براتلو

10.سرکار خانم دکتر سمیه سادات شفیعی

11.جناب آقای دکتر حمیدرضا دالوند


نظر شما :