خلاصه گزارش طرح پژوهشی پایان یافته «گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰»

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۲۱۸۹ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۵۴

طرح پژوهشی «گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394 تا 1400» در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر سلمان صادقی زاده عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید.

صادقی زاده هدف اصلی طرح تحقیقی حاضر را ارائۀ گزارشی جامع از عملکرد پژوهشگاه بر مبنای سیاستها، اهداف و راهبردهای بیان شده در برنامه های راهبردی اول و دوم به ویژه برنامه راهبردی اول اعلام کرده است. راهبردنگری و راهبرداندیشی(که در ادبیات حوژۀ عملکرد سازمانها از آن به تفکر استراتژیک نیز یاد می شود) همواره یکی از متناسب­ترین رهیافت­ها به منظور جهت دهی به عملکرد سازمانی بوده است. عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند.

رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبهی خود نتیجه به حساب می آیند. این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجه گیری میشود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شوند. ناگفته پیداست که اهداف کلان مد نظر برنامۀ راهبردی نخست، افق‌هایی انتزاعی را ترسیم کرده است که دستیابی به آنها مستلزم کاربست ابزارهایی انضمامی است؛ راهبردها و سیاست‌ها می توانند ابزارهایی به شمار آیند که تحقق اهداف کلان سازمانی را میسر می‌سازد.

طرح حاضر میکوشد تا با در نظر گرفتن اهداف، راهبردها و سیاست­های برنامه راهبردی نخست گزارشی از عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1399 ارائه کند. راهنمای اصلی طرح حاضر در بررسی داده ها، چارچوب کلی برنامه راهبردی نخست بوده است.

مجری در این گزارش عملکرد، تلاش کرده تا از خلال بررسی گزارش­های عملکرد که از واحدهای مختلف پژوهشگاه دریافت شده است، برای نخستین بار، گزارشی جامع و فراگیر از عملکرد بزرگترین نهاد پژوهشی علوم انسانی کشور ارائه کند و در مواردی میزان تحقق اهداف برنامه راهبردی نخست را نشان دهد.


نظر شما :