مطالب مرتبط با کلید واژه

هادی رهنما


هادی رهنما

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها       باسمه تعالی کارنامه و سوابق آثار هادی رهنما استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایمیل: hrahnamaa@gmail.com h.rahnama@ihcs.ac.ir ویراست بهمن ماه 1401   حوزه مطالعات     پژوهش معناشناختی در واژگان اخلاقی-دینی قرآن و حدیث    ...