بازخوانی مبانی کلامی صاحبان تفسیر المنار در توحید (تحلیلی بر قرائت سلفی، اشعری و اعتزالی محمد عبده و رشید رضا)

۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۷۶۹۲ خبر و اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۵۴۴

 

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشکده مطالعات قرآنی برگزار می کند:

 

بازخوانی مبانی کلامی صاحبان تفسیر المنار در توحید

(تحلیلی بر قرائت سلفی، اشعری و اعتزالی محمد عبده و رشید رضا)

 

دکتر عبدالله میراحمدی

(استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی)

 

۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳:۳۰ تا ۱۵

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سالن اندیشه

 


نظر شما :