اخبار

نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی: اسنادی از آغارین کتاب‌های درسی تحصیلات عالی در ایران

مرکز اسناد فرهنگی آسیا به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند: نمایشگاه اسنادی از آغارین کتاب‌های درسی تحصیلات عالی در ایران: کتاب‌های درسی دارالفنون در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک زمان: ۱۹ تا ۳۰ اذر ۱۴۰۱

ادامه مطلب