عدم پذیرش مراجعه کننده تا اطلاع ثانوی

عدم پذیرش مراجعه کننده تا اطلاع ثانوی

عدم پذیرش مراجعه کننده تا اطلاع ثانوی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۸ کد : ۱۹۳۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۹
کتابخانه های پژوهشگاه به دلیل مشکلات ناشی از ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی از پذیرش مراجعه کننده معذور است و امانت و عودت کتاب نیز ممکن نیست.
عدم پذیرش مراجعه کننده تا اطلاع ثانوی

کتابخانه های پژوهشگاه به دلیل مشکلات ناشی از ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی از پذیرش مراجعه کننده معذور است و امانت و عودت کتاب نیز ممکن نیست.


نظر شما :