لیست کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

لیست کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۰۳ تیر ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۶ کد : ۲۳۹۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶
لیست کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

 

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

PIR ۸۳۶۲ /ح۹ ن۷

نقش خیال مجموعه مقالات ادبی و تاریخی/ اکبر نحوی.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار : نشر سخن، ۱۴۰۱.

DS ۳۵۶ /الف۷ الف۷ ۱۴۰۰

افغان‌نامه/ تالیف محمود افشاریزدی.- [ ویراست ۲].- تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰.

BP ۲۸۶ /الف۲ د۹

دو رساله عرفانی از مولفی ناشناخته و ابوعلی دقاق/ تصحیح و توضیح جمشید جعفری‌جزه.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار : نشر سخن، ۱۳۹۷.

DS ۳۵۹ /ر۹ ع۹

عین‌الوقایع: تاریخ افغانستان در سال‌های ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ق./ محمدیوسف ریاضی‌هروی؛ به کوشش محمدآصف فکرت هروی.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار: سخن، ۱۴۰۰.

PIR ۳۳۸۹ /ب۵ ب۹

به یاد ایرج افشار/ به کوشش جواد بشری؛ [برای] بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار : نشر سخن، ۱۴۰۰ -.

QR ۳۹۹ /ن۸ ک۴ ۱۳۹۹

کرونا فلسفه: تاملاتی در باب علم، بحران و زیست سیاست/ آثاری از یورگن هابرماس...[و دیگران]؛ گزینش و ویرایش علمی حمیدرضا نمازی، علیرضا منجمی؛ مترجمان (به ترتیب حروف الفبا) مهدی باسخواه...[و دیگران].- تهران: نارون دانش، ۱۳۹۹.

DS ۳۵ /۶۲ /ح۵ ک۲

کتاب شناسی تاریخ تمدن اسلامی/ عبدالرحمن حسنی فر.- تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما، ۱۳۸۸.

HF ۵۵۴۸ /۸ /ق۸ ر۹

روانشناسی صنعتی و سازمانی/ تالیف آرین قلی‌پور، الهام ابراهیمی.- تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹۹.

PQ ۲۶۰۳ /و۹۶ د۹ ۱۴۰۰

دوستان من/ امانوئل بوو؛ [مترجم] منصور انصاری؛ ویراستار پروین حیدری.- تهران: انتشارات نگاه، ۱۴۰۰.

PQ ۲۶۳۰ /ر۷ هـ۸ ۱۴۰۰

همه رویاهایتان را به یاد می‌آورم/ رنه فرنی؛ منصور انصاری؛ ویراستار پروین حیدری.- تهران: نگاه، ۱۴۰۰.

HD ۴۹۰۴ /۲۵ /الف۲ مـ۸

مناسبات کار و زندگی/ الهام ابراهیمی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

PIR ۸۱۳۰ /هـ۵۳ الف۹

ایران‌شهر/ محمدحسن شهسواری؛ ویرایش رضا شکراللهی.- تهران: موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، ۱۳۹۷ -.

GT ۱۴۶۰ /پ۲ پ۹ ۱۴۰۱

پوشاک هندی/ آنامیکا پتک؛ مترجم نسیم کمپانی.- تهران: اساطیر پارسی، ۱۴۰۱.

BP ۱۰۴ /ز۹ ص۲

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)/ مریم صانع‌پور.- قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۱.

BD ۴۱۸ /۳ /ک۴ مـ۲ ۱۴۰۱

مباحث جاری در فلسفه ذهن/ ویراستار یوریا کریگل؛ ترجمه احمد لهراسبی.- تهران: فلوطین، ۱۴۰۱.

H ۶۲ /ف۷ ن۶ ۱۴۰۱

نظریه پردازی داده بنیاد/ اووه فلیک؛ مترجم الهام ابراهیمی؛ ویراستار راضیه السادات فروزان.- ۳۰۰ص: مصور، جدول، نمودار، ۱۴۰۱.

RC ۴۸۸ /۵ /گ۷۸ خ۲ ۱۳۸۸

خانواده درمانی/ مولفان ایرنه گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ؛ مترجمان حمیدرضا حسین‌شاهی‌برواتی، سیامک نقشبندی، الهام ارجمند.- تهران: نشر روان، ۱۳۸۸.

BF ۶۳۷ /م۵ و۸ ۱۳۸۸

فنون و فرآیند مشاوره: رویکرد یکپارچه چندنظریه‌ای/ الیزابت‌رینولدز ولفل، لویس‌ئی. پاترسون؛ ترجمه علی‌اکبر سلیمانیان، علی‌محمد نظری.- تهران: نشر علم، ۱۳۸۸.

PJ ۵۴۹۳ /ع۴ الف۵

برعم اللغة= Hilqa De Leshana Assyian - Arabic Dictionary/ عودیشو ملکو اشیثا.- بغداد: مطبعة کنیسة المشرق، ۱۹۹۷م. = ۱۳۷۶.

DSR ۱۳۱۰ /ب۴ م۳

مواجب شش ماهه محلی مازندران: صاحب منصبان و سربازان فوج فیروز جنگ فیروزکوهی ابوابجمعی منتظم الدوله سال ۱۳۱۶ هـ. ق. بر اساس نسخ  خطی کتابخانه مسجد اعظم (آیت الله العظمی بروجردی -  قم، شماره ۷۲۲)/ مجمع ذخائر اسلامی.- قم: مجمع ذخائر اسلامی.

DSR ۱۳۱۰ /ب۴ و۷

وقایع دیوانخانه عدالت در دوره قاجار: احکام مجتهدین اصفهان درباره دو سند مورد نزاع؛ باغ وقفی - ملک ارمنی بین سالهای ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۹ هـ. ق. بر اساس نسخه خطی کتابخانه مسجد اعظم (آیت الله العظمی بروجردی -  قم، شماره ۴۱۶۳)/ مجمع ذخائر اسلامی.- قم: مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۹۶.

DSR ۱۳۱۰ /ب۴ ک۲

کتابچه‌های اسناد دولتی قاجار/ مجمع ذخائر اسلامی.- قم: مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۹۶.

PJA ۴۸۶۶ /ی۳ ص۹

صهیل الاغانی الحائرة/ امین البرت الریحانی.- بیروت: دارالنهار، ۲۰۰۹م. = ۱۳۸۸.

BP ۲۳۰ /۱ /ف۲۵ ح۷ ۱۳۹۳

حقوق‌الطفل فی‌الاسلام دراسة مقارنة فی‌القانون‌الدولی‌العام/ سهیل‌حسین الفتلاوی.- عمان: دارالثقافه، موسسه للنشر والتوزیع، ۱۴۳۵ق. = ۲۰۱۴م. = ۱۳۹۳.

BF ۵۷۵ /ع۵ هـ۴

عاقلان عاشقی کنند: (باز تعریف "عشق" به مثابه بلوغ مراقبتی)/ مهرنوش هدایتی؛ ویراستار صوری سیاوش صفری.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۲.

HM ۱۰۳۳ /د۹ ن۶ ۱۳۹۵

نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی/ تالیف مورتون دوچ، روبرت‌م. کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۵.

HM ۱۰۳۳ /گ۸۵ ر۹ ۱۳۹۲

روانشناسی اجتماعی/ محمدرسول گلشن‌فومنی.- [ویراست۲].- تهران: نشر دیدار، ۱۳۹۲.

PIR ۳۴۴۲ /ع۴ پ۹

شهود زیبایی و عشق الهی: هفده مقاله عرفانی/ تقی پورنامداریان؛ به کوشش یاسین اسمعیلی.- تهران: کتاب آبی، ۱۳۹۹.

QC ۶ /گ۸ ت۳ ۱۴۰۱

تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر/ مهدی گلشنی؛ ویراستار صوری سودابه بیات‌تله‌جردی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

GE ۳۲۰ /الف۹ الف۶

نقش برنامه‌های توسعه و جریان اصلی توسعه پایدار در بحران محیط زیست ایران/ سیدعلی اصغری.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۲.

BF ۴۳۱ /ش۴ ن۶

نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت/ تالیف حسن‌پاشا شریفی.- تهران: سخن، ۱۳۷۹.

RC ۴۸۸ /۵ /م۹ خ۲ ۱۳۸۳

خانواده و خانواده درمانی/ نوشته سالوادور مینوچین؛ مقدمه و ترجمه باقر ثنائی.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳.

RC ۴۸۸ /۵۳ /ن۴ س۹ ۱۳۸۹

سنجش خانواده: کاربرد آزمون‌های شخصیت برای زوج‌ها و خانواده‌ها/ نویسنده ا. رادنی نرس؛ ترجمه حسن پاشاشریفی ... [و دیگران].- تهران: سخن، ۱۳۸۹.

AZ ۱۰۱ /مـ۸ ن۷

نقش انجمن‌های علمی در گسترش علوم انسانی ایران/ محمد منصورنژاد؛ ویراستار صوری سیاوش صفری.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

BP ۵۵ /۳ /ش۸۸ آ۷

شیخ بهاءالدین عاملی نابغه عالم تشیع (مجموعه مقالات علمی و پژوهشی)/ گردآوری و مقدمه جعفر آقایانی‌چاوشی؛ با پیشگفتاری از سیدحسین نصر ؛ ویراستار علیرضا نیک‌نژاد.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

B ۷۹۸ /الف۶ د۴ ۱۴۰۱

درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی)/ محمد اصغری.- ویراست ۲.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

HB ۶۱۵ /ش۲ ۱۴۰۱

شبکه‌های نوآوری همکارانه: ایجاد سازمان‌های انطباق‌پذیر و تاب‌آور/ تدوینگران فرانچسکا گریپا... [و دیگران]؛ مترجمان فرزانه میرشاه ولایتی، محمدامین فقیه و فرهاد نظری‌زاده.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

LB ۲۳۶۱ /الف۷ ش۵

شناخت‌گرایی: رویکردی به بین رشته‌ای شدن علوم انسانی/ آزیتا افراشی؛ ویراستاران کامیار جولایی و بیتا قوچانی؛ ویراستار صوری منا رجبیه‌فرد.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

AZ ۱۸۶ /الف۲ ک۲

کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی: رویکردها و راهکارها/ گردآوری و تنظیم الهام ابراهیمی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

DSR ۲۰۷۳ /ص۷۷ س۹

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان در دوره پهلوی اول/ مولف سیدمسعود سیدبنکدار.- اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۴۰۰.

DSR ۱۱۳۳ /س۲ مـ۹ ۱۳۹۵

میرعلی‌شیرنوایی و روزگار او (مجموعه مقالات)/ نویسنده ماریا اوا سابتلنی؛ مترجم جواد عباسی.- مشهد: طنین قلم، ۱۳۹۵.

PN ۴۷۸۱ /ت۲ مـ۲ ۱۴۰۰

مبارزه با اطلاعات نادرست (سواد رسانه‌ای دیجیتال )/ [تارا سوسمان-پنا، مهری دروکمن، نینا اودورو و شرکت تدریس]؛ مترجم مهنا بخشی‌اصل.- تهران: انتشارات امین‌نگار، ۱۴۰۰.

TK ۵۱۰۵ /۸۸۵۷ /مـ۷

مفاهیم اساسی اینترنت اشیاء/ نویسندگان حجت‌اله مدیریان ... [و دیگران].- تهران: نشر چاپار، ۱۳۹۷.

LC ۱۰۳۷ /د۲ ۱۴۰۱

دانشنامه آموزش‌های علمی - کاربردی/ شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی - کاربردی ؛ [به کوشش] پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، دانشگاه جامع علمی - کاربردی..- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۱.

HM ۲۵۱ /مـ۹ س۹

سوسیوکاوی؛ نظریه‌ای در باب رهایی و رنج/ سیدجواد میری؛ به کوشش معصومه بوذری و ارسا مانی؛ ویراستار مونا روشندل.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۴۰۲.

TK ۵۱۰۵ /۸۸۸۱۵ /ن۹ آ۵

آشنایی با فناوری‌های معنایی با تاکید بر کتابخانه‌های دیجیتالی/ یعقوب نوروزی، توران باقری، سیمین حاج‌احمدی.- تهران: نشر چاپار، ۱۴۰۰.

BP ۲۳۰ /۱۷۲ /ص۲۵ ن۸

نگاه پاک زن و نگاه‌های آلوده به او؟/ نوشته احمد صبوری اردوبادی.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷-.


لینک دانلود فایل

نظر شما :