اجرای طرح های جدید فاز ۲

تعداد بازدید:۳۳۶

 

اجرای طرح‌های جدید پژوهشی گروه پژوهشی جامعه و امنیت و ادامه فاز ۲ طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

 

 برنامه پیشنهادی  گروه پژوهشی جامعه و امنیت برای سال ۱۳۹۵ و ادامه فاز ۲ طرح کلان  ملی مطالعات امنیت اجتماعی :

 

۱ -   طرح تحقیقاتی «تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر »

۲ -   طرح تحقیقاتی «تحولات رسانه در ابعاد ابزار پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی »

۳ -   طرح تحقیقاتی «طراحی و ارائه الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران »

۴ -   طرح تحقیقاتی «بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران »

۵ -   طرح تحقیقاتی «الگوهای اجتماعی‌دیدن امنیت، تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی »

۶ -   طرح تحقیقاتی «ارزیابی پایایی،روایی و اعتبارسنجی شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران »

۷ -   طرح تحقیقاتی «نظریه مبنای امنیت اجتماعی در ایران »

۸ -   طرح تحقیقاتی «شناسایی و ارائه الگو برای به‌کارگیری فناوری‌های نرم در امور فرهنگی با تاکید بر امنیت جامعه »

۹ -   طرح تحقیقاتی «تهیه بسته‌های سیاستی و راهبردی در حوزه امنیت اجتماعی کشور »

۱۰ - طرح تحقیقاتی «دانشنامه ایرانی امنیت »

۱۱ - طرح تحقیقاتی «سنجش و برآورد امنیت اجتماعی ایران »

۱۲ - طرح تحقیقاتی «گفتمان ولایت فقیه در موضوع امنیت اجتماعی »

۱۳ - طرح تحقیقاتی «اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی »

 

    تنظیم کننده : زهرا نوایی لواسانی

کلید واژه ها: طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی گروه پژوهشی جامعه و امنیت

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۸