معرفی کتاب: پژوهش‌نامه

تعداد بازدید:۱۲۰۸

یکی دیگر از کتابهای دیگر گروه پژوهشی جامعه و امنیت که هم‌اکنون وارد بازار شده است کتابی است با عنوان «پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر نخست)- مبانی و مسائل امنیت اجتماعی؛ رویکردی ایرانی». این کتاب که مجموعه‌ای است از مقالات نوشته شده توسط محققان همکار با گروه، با ویراستاری علمی دکتر اصغر افتخاری روانه بازار شده است.

درباره کتاب

پس از انجام پژوهش‌های نظری فاز اول مطالعات امنیت اجتماعی و مبتنی بر آن، سلسله مجموعه مقالات فارسی را با عنوان پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی با هدف تولید دانش بومی، به پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران این حوزه تقدیم می‌کنیم. گروه پژوهشی جامعه و امنیت بنا دارد، تولید و انتشار مجموعه مقالات را تحت عنوان پژوهش‌نامه تداوم بخشد. برای هر یک از مجموعه مقالات پژوهش‌نامه دبیری تعیین خواهد شد تا متناسب با نیازهای مطالعاتی امنیت اجتماعی و با ابتناء به طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی در حوزه‌های نظریه‌پردازی، شناخت و حل مسئله‌های جامعه ایران و سیاست‌گذاری و مدیریت موضوعاتی تعیین و با سفارش به پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی حوزه مطالعات امنیت اجتماعی، در غنی‌سازی دانش بومی این حوزه تلاشی مؤثر انجام پذیرد.

در پژوهش‌نامه اول که شورای علمی و راهبری گروه پژوهشی جامعه و امنیت، آقای دکتر افتخاری را به‌عنوان دبیر و ویراستار علمی تعیین نمود 10 مقاله ارائه شده است. از این مجموعه، پنج مقاله به مبانی و مفاهیم کلان امنیت اجتماعی پرداخته است که در بخش اول کتاب ارائه شده است. پنج مقاله دیگر نیز به مسائل امنیت اجتماعی در ایران پرداخته است که در بخش دوم کتاب آمده است. نویسندگان مقالات افرادی هستند که در حوزه مطالعات امنیتی سابقه فراوان و قابل توجهی دارند.

 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار  / محمدعلی مینایی                                                                             

مقدمه: بازاندیشی در مفهوم امنیت اجتماعی/ دکتراصغر افتخاری                                    

 

بخش اول؛ گفتارهایی در مبانی امنیت اجتماعی                                              

فصل اول؛ ماهیت اجتماعی امنیت؛ رویکردی قرآنی/ دکتر اصغر افتخاری                          

فصل دوم؛ امنیت جامعه؛ معنا، محدوده و مؤلفه‌ها/ دکتر قدیر نصری                              

فصل سوم؛ عوامل اجتماعی امنیت؛ رویکردی ایرانی/ دکتر محمد میرسندسی                   

فصل چهارم؛ نظم و امنیت اجتماعی/ ابراهیم رومینا و نوشین‌السادات حسینی                   

فصل پنجم؛ امنیتی‌شدن بحران‌های اجتماعی؛ رویکردی جامعه‌شناختی/ دکتر عبدالرضا امیری

 

بخش دوم؛ گفتارهایی در مسائل امنیت اجتماعی ایران                                 

فصل ششم؛ کنترل جرم و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر نادر نوروزی                          

فصل هفتم؛ نهادهای واسط و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمد میرسندسی                

فصل هشتم؛ مسائل و راه‌کارهای تقویت امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمدحسین رضایی

فصل نهم؛ رویکردی نظری به پیامدهای اجتماعی فرهنگی توسعه اینترنت/ سعید مجردی    

فصل دهم؛ هویت و امنیت: تأملی در مسئله شهروندی/ سیدرضا شاکری                           

 

تهیه و تنظیم: زهرا نوایی لواسانی

کلید واژه ها: پژوهش نامه گروه پژوهشی جامعه و امنیت امنیت اجتماعی مطالعات امنیت اجتماعی

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۸