اخبار

دین می‌تواند در علوم انسانی انقلاب مفهومی به راه بیندازد
چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دین می‌تواند در علوم انسانی انقلاب مفهومی به راه بیندازد

علوم انسانی رابطه کل‌گرایانه با دین دارند، از این رو دین می‌تواند در علوم انسانی انقلاب مفهومی به راه بیندازد.. دین و علم دو دستگاه معنایی جدا نیستند. آنها در ذهن دو فضای شناختی خاص را ترسیم می‌کنند که با هم روابط بسیار پیچیده‌ای دارند. این دو فضا با هم به طور شناختی تلفیق می‌شوند و از این تلفیق و آمیختگی فضای دیگری حاصل می‌آید که «علم دینی» نام دارد. بنابراین، علم دینی حاصل تلفیق مفهومی علم و دین است.

ادامه مطلب

نقش علوم انسانی در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه

انسان، ذاتاً کنجکاو است و میل دارد نیازهای خویش را با دانائی و آگاهی مرتفع سازد. انسان و مجموعه عالم هستی، هرچند یک واحد منسجم وپویا ست وسیرغائی واحدی را طی می‌کند، لکن در مطالعه و تحقیق – عمدتاً – (چه در روش‌شناسی و روش‌های علمی‌ و پژوهشی، و چه در زمینه و موضوع مورد مطالعه) تجزیه‌گرا و جزئی‌نگر است و در عین علم، کاشف حقیقی واحد است، اما در گستره فعالیت‌‌‌های علمی‌ در عالم ذهن بشر، تجلیات متعدد و متنوع چه به لحاظ روش‌شناسی و چه به لحاظ موضوع مورد مطالعه ـ یافته است و در یک تقسیم‌‌بندی کلی، علوم به ۳ حوزه منقسم می‌‌شوند: ۱علوم انسانی۲ علوم ریاضی ۳. علوم تجربی. هرچند مطالعات و پژوهش‌‌های علمی‌ جدید، مرز علوم گوناگون را در این سه حوزه، بیش از پیش ـ و به‌شدت ـ مخدوش ساخته است و خصوصاً شکل‌گیری رشته‌های میان رشته‌ای علوم ـ نظیر جغرافیای انسانی، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، بیوکراسی، روان‌شناسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، اخلاق زیستی، و.... ما را بر آن می‌دارد که به یک بازنگری در تبیین عوامل و شاخص‌های تقسیم‌بندی علوم در حوزه‌های مختلف بپردازیم. کلمه های کلیدی: علوم انسانی، راهبرد، برنامه‌ریزی، ارتقاء فرهنگی، مدیریت فرهنگی

ادامه مطلب
مرور دیدگاه های دکتر جواد میری
کاربردی سازی علوم انسانی از نگاه صاحبنظران

مرور دیدگاه های دکتر جواد میری

این یادداشت به بررسی دیدگاه های دکتر جواد میری، دانشیارر جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی در زمینه کاربردی سازی و تجاری سازی علوم انسانی می پردازد. دکتر جواد میری با اقدامات کاربردی سازی و حتی تجاری سازی موافق است ولی مشکل را در سیاست و اقتصاد و فضای کسب و کار میداند که باید فضای لازم را به علوم انسانی بدهند. لذا به اعتقاد وی نوک پیکان مباحث علوم انسانی را می‌بایست از سمت علوم انسانی، به سمت اقتصاد و سیاست برگرداند

ادامه مطلب
مرور دیدگاه های دکتر محمد مالجو :
مروری بر آراء صاحبنظران علوم انسانی درباره کاربردی سازی و تجاری سازی علوم انسانی در ایران

مرور دیدگاه های دکتر محمد مالجو :

این یادداشت به مرور دیدگاه های دکتر محمد مالجو ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تجاری سازی و کاربردی سازی علوم انسانی در ایران می پردازد. ایشان با کاربردی سازی برای همه اقشار موافقند اما تجاری سازی را به شکل محدود و به این شکل که به صورت جریان غالب در نیاید، می پذیرند.

ادامه مطلب
ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی
سلسله نشست های تخصصی خبرگانی علوم انسانی و قدرت ملی و بین المللی

ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی

دکتر فتح اللهی ابتدا با تعریفی از علوم انسانی سخنان خود را آغاز کرد. ایشان علوم انسانی را پدیده ای اجتماعی می داند که اسم آن را علم گذاشته اند. علم به معنای مصطلح آن که انسان ها چیزهایی را یاد می گیرند و تعلیم می دهند یک چیز است و پدیده های اجتماعی به گونه دیگری است مثل انقلاب، خشنودی مردم و ... پدیده اجتماعی است که اسم آن را علوم انسانی گذاشته ایم و این منجر شده به اینکه جنس علوم انسانی با جنس همه دانش هایی که در طول تاریخ بشر بوده یکی است. جنس علوم انسانی از جنس پدیده های اجتماعی است و جنس هویتی دارد. البته هویت را اگر تعریف کنیم جنس هویت علمی است و ماهیت علمی دارد و با خودآگاهی به وجود می آید. با خودآگاهی هویت های فردی و جمعی شکل می گیرند. لذا پدیده های اجتماعی به طور صد در صد از علم جدا نیستند و پدیده های اجتماعی ماهیت علمی دارند و از جنس آگاهی هستند و با خودآگاهی پیدا می شوند.

ادامه مطلب
طرح تصویب شده

تحلیل تاریخی و بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه های آموزشی رشته علوم تربیتی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس تا سال ۱۳۹۵

دشواری در فهمِ چیستی و ماهیت علوم انسانی، به تعریف چیستی و ماهیت موضوع های علوم انسانی نیز تعمیم یافته است و به همین دلیل در تعریف علوم تربیتی به عنوان یکی از موضوع های علوم انسانی، اتفاق نظر وجود نداشته است و تعاریف از آن بر اساس پارادایم های مختلف علوم انسانی متفاوت بوده است.

ادامه مطلب
طرح تصویب شده

بازشناسی انتقادی بومی سازی علوم انسانی در ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی بومی سازی علوم انسانی به صورت یکی از دغدغه های پایدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران درآمد و سیاست ها و برنامه های مختلفی برای بومی سازی این دسته از علوم از سه و نیم دهه پیش تعریف و تصویب شد. اما با گذشت این سال ها مواضع متفاوتی نسبت به کارنامه بومی سازی علوم انسانی اتخاذ شده است ناشی از نوعی ابهام می باشد

ادامه مطلب
طرح تصویب شده

بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ باستان شناسی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا ۱۳۹۶

باستانشناسی که هدف آن یافتن گمشده ها، و پاسخ به چراها و چگونه های بی جواب درباره گذشته‌های بشر است یکی از جوان ترین شاخه های علمی در گروه علوم انسانی است با قدمتی کمتر از دویست سال در دنیا. از اوایل قرن ۱۹ زیربنای نظری باستانشناسی با سرعت گسترش یافت و از فرضیه‌پردازی و گردآوری آثار باستانی درصدد تشریح و تحلیل منظم بقایای مادی برآمد. اما آغاز تحولات جدی در باستانشناسی دهه ۱۹۶۰ م. بود که به تدریج رویکرد های باستانشناسی در قالب‌ها و مکتب‌هائی چون روندگرا، پس روندگرا، تاریخ فرهنگی و مارکسیسم با دیدگاه های نظری خود ادامه یافتند.

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل وضعیت برنامه¬های آموزشی از حیث مهارت¬افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال۱۳۹۵

در هر جامعه ای برای پیشرفت و اعتلاء علوم و رشته های دانشگاهی مربوط به آن، نیاز به بررسی و ارزیابی مستمر برنامه آموزشی آن رشته علمی به ویژه از حیث مهارت افزایی دانش آموختگان آن وجود دارد. برنامۀ آموزشی حلقۀ اتصال دانشجویان به دانش و مهارت بوده و بستری است که دانش¬آموختگان در آن با کسب تخصص¬های لازم، برای ورود به بازار کار آماده می¬شوند. با ارزیابی مداوم و مستمر برنامه های آموزشی یک رشته علمی می توان به میزان مهارت¬افزایی، تخصص¬گرایی و کاربردی¬ بودن آن پی برد و به شناختی از تناسب آن با نیازهای جاری کشور و بازار تقاضای آن دست یافت.

ادامه مطلب