آرشیو اخبار

سخنی در باب تعریف و حدود نظریهٔ سیاسی -دکتر پگاه مصلح
شصت و دومین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

سخنی در باب تعریف و حدود نظریهٔ سیاسی -دکتر پگاه مصلح

چکیده موضوع سخنرانی: آنچه در وضعیت فعلی دانش سیاسی مسئله ساز شده ابهام مفاهیم این دانش و مشخص نبودن نسبت میان شاخه های مختلف آن است. جایی که این مسئله نمود آشکارتری دارد حوزهٔ نظریهٔ سیاسی است؛ به گونه ای که روشن نیست چه نسبتی میان نظریهٔ سیاسی با اندیشهٔ سیاسی، فلسفهٔ سیاسی و پژوهش سیاسی وجود دارد و اصولاً تفکیک آن با هریک از این عنوان ها برای پاسخ گویی به کدام نیاز اندیشمندان و کنشگران سیاسی صورت گرفته است. در چنین وضعیتی پرسش دارای اهمیت این است که چگونه می شود از مطالعهٔ "نظریه های سیاسی" به "مطالعهٔ "نظریهٔ سیاسی" روی آورد و با شناخت دقیق تر حدود آن، راه را برای دستیابی به شیوه های نظام مندتر انتقال دانش لازم برای نظریه پردازی کارآمد سیاسی گشود.

ادامه مطلب
بررسی زمینه های مذاکرات بین ایران و آمریکا در موضوع هسته ای - دکتر عبداله قنبرلو
شصت و یکمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

بررسی زمینه های مذاکرات بین ایران و آمریکا در موضوع هسته ای - دکتر عبداله قنبرلو

خلاصه سخنرانی : در موضوع زمینه های شکل گیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده است، سه متغیر قابل بحث است: اول، تحریمهای بین المللی که به انحاء مختلف مستقیم و غیر مستقیم روی موضع ایران تاثیر گذاشته اند و باعث شده اند که ایران با اراده جدی‌تر و انرژی بیشتری وارد مذاکره با آمریکا شود.دوم تغییر نخبگان سیاسی هم در ایران و هم در آمریکا که باعث شد فضای ملایمی در روابط دو کشور ایجاد شود. و سوم تحولات منطقه ای است که به خیزش جریانهای تکفیری انجامیده و امنیت غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده است. بستر سیاسی موجود برای مذاکرات ایران و آمریکا، ناظر به مسائل و مشکلات ریشه‌دار بین ایران و آمریکا می باشد. مطالعات نشان می دهد که فضای تخاصمی ایجاد شده در روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ایران، یکنواخت نبوده و بلکه مستمکراً در حالت نوسان بوده است. تخاصم موجود مکرراً به سمت تشدید و سپس ملایم شدن تمایل داشته است. مشکلات موجود بین دو کشور از جهتی به رابطه ایران و آمریکا قبل از انقلاب برمی گردد و از جهت دیگر به تحولات در روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد متغیر کلیدی که باعث تداوم فضای تخاصم شده است، مسئله حمایت آمریکا از اسرائیل می باشد و تا زمانی که این مسئله وجود داشته باشد، تخاصم باقی خواهد ماند. اگرچه همین مسئله هم مانع تعاملات موقتی نبوده است. در طول سی- چهل سال اخیر، منافع دو کشور در ابعاد مختلف باعث شده است که بعضاً دو طرف، به سمت همکاری‌های محدود کشانده شوند. مذاکرات هسته ای هم در چنین فضایی شکل گرفت. منافع دو کشور آنها را به همکاری بر سر موضوع مشخص هسته ای کشاند که البته گام بزرگی در جهت حل مشکلات موجود دو طرف بود. با این حال، قابل پیش‌بینی بود که فضای تخاصمی مجدداً بازخواهد گشت و دولت آمریکا مسائل دیگری مثل فعالیت‌های موشکی ایران را به عنوان بهانه تقابل و کشمکش مطرح خواهد کرد.

ادامه مطلب
دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت ها و شباهت ها -دکتر یحیی فوزی
شصتمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت ها و شباهت ها -دکتر یحیی فوزی

چکیده موضوع سخنرانی: عرصه دولت در چند دهه گذشته محل ظهور دولتهای مختلفی بوده است که هریک بر اساس دیدگاه و رویکرد سیاسی خاص بدنبال تغییرات مورد نظر خود بوده اند وتلاش نموده‌اند تا اهداف وجهت گیری های مورد نظر خود را به پیش ببرند در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال می باشیم که : رویکرد های سیاسی حاکم بر دولت ها چه تاثیری برعملکرد این دولتها در عرصه اقتصاد وفرهنگ داشته اند؟ چه تفاوتها و تشا به های عملکردی با یکدیگر در عرصه های مختلف، اقتصادی ،فرهنگی داشته اند؟ فرضیه این پژوهش آن است که علیرغم تفاوت در رویکرد سیاسی دولت ها ی بعد از انقلاب در ایران، نتائج عملی عملکردی آنها در عرصه فرهنگی ، اقتصادی با یکدیگر شباهت زیادی دارد. روش این پژوهش تاریخی –تطبیقی است در این پژوهش با تلفیقی از دوسطح تحلیل خرد وکلان در تحلیل دولت بهره جسته وبه چرائی این شباهتهای عملکردی خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب