آرشیو اخبار

بحران در روابط عربستان و قطر زمینه ها و پیامدها
هفتادومین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

بحران در روابط عربستان و قطر زمینه ها و پیامدها

چکیده سخنرانی: با توجه به قطع شدن روابط قطر با چند کشور عربی با محوریت عربستان سعودی در این نشست تلاش خواهد شد تا ضمن اشاره به بحران اخیر به واکاوی بسترها و زمینه های ایجاد بحران در روابط عربستان و قطر پرداخته شود و سپس پیامدهای احتمالی آن در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا تبیین فرصتهای ناشی از این بحران برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت بالایی دارد.

ادامه مطلب
تحلیل علل و پیامدهای سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی
شصت و نهمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

تحلیل علل و پیامدهای سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی

چکیده موضوع سخنرانی: سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی با توجه به قراردادهای چند صد میلیارد دلاری بین این دو کشور بخصوص خریدهای تسلیحاتی سعودی ها؛ برگزاری اجلاس کشورهای اسلامی و امریکا در ریاض و سخنرانی ها و بیانیه های ضد ایرانی صادر شده در این اجلاس، حاکی طراحی سیاست جدیدی از سوی امریکا و عربستان سعودی جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران می باشد. بررسی علل انجام این سفر و پیامد های آن بخصوص برای جمهوری اسلامی ایران (در حوزه سیاسی و امنیتی) موضوع و محور اصلی این نشست را سامان می دهد.

ادامه مطلب