پایان یافته

  • - تدوین پروپوزال پژوهش:

  Islamophobia (as a result of Islamic Fundamentalism); A Comparative study of the representation of Charlie Hebdo’s terrorist incident in German, French, Iranian and US Print Media

با همکاری علمی پروفسور ولفگانگ دونسباخ و پروفسور لوتز هاگن، می 2015

  • - تدوین راهنمای آموزشی روش تحلیل محتوای عمقی به زبان انگلیسی با عنوان:

   The Conceptual (Deep) Content Analysis; An Introduction. ، جولای 2015

  • - مدیر اجرایی طرح پژوهشی "مصاحبه با سیاستگزاران، صاحبنظران و مسوولین اجرایی حوزه تربیت اسلامی و فضای مجازی"، اردیبهشت 1393 
  • - طرح پژوهشی "بررسی تطبیقی سیاست ها و برنامه های بخشی و ملی حوزه اینترنت در جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه، مالزی، هند، چین و کوبا"، 93-1392
  • - طرح پژوهشی "بررسی مضمونی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان"، 1392
  • - طرح پژوهشی "بررسی ارتباطات و تعاملات در نهج البلاغه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (92-1391)
  • - طرح پژوهشی "بررسی تطبیقی سیاست های بزرگراه های اطلاعاتی و اینترنت در 8 کشور  فرا صنعتی"  88-1387