طرح های پایان یافته

عنوان طرحمجری طرحاتمام طرح
نشانه شناسی برنامه های گفتگو محور در تلویزیون های تبلیغی اوانجلیست ها (مطالعه موردی شبکه TBN)، پایان یافتهبشیر معتمدی1402
متغیرهای فرهنگی - ارتباطی اثرگذار بر میزان پیش بینی کنندگی رفتارهای پیشگیرانه از کرونا در بین جامعه ایرانی: کاربست الگوی اعتقاد بهداشتی و مدل پِنتِریداود مهرابی1402
شناسایی نقش وابستگی سیاسی رسانه ها در ارتباطات بحران: تحلیل چارچوب همه گیری کووید19 در خبرگزاری های نمونه اصلاح طلب و اصولگراسیده زهرا اجاق1402
مطالعات پسااستعماری: مفاهیم کلیدیاحمد شاکری1402
تحلیل میانجی‌گری والدین در استفاده کودکان از اینترنتمعصومه تقی زادگان1401
الگوی مصرف رسانه های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان جوانان 18 تا 25 سالداود مهرابی1400
عوامل و موانع گفتگوی بین نسلی در خانواده ایران و ارائه راهبردمنصور ساعی1400
تحلیل چارچوب گزارش های فقر در رسانه های برخط: مطالعه خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانیسیده زهرا اجاق1400
تحلیل تصویری اذان در تلویزیون (مقایسه اذان تلویزیون ایران و عربستان)بشیر معتمدی1399
شناخت و بررسی محتوایی شبکه های ماهواره ای فارسی زبانامیر عبدالرضا سپنجی1399
تحلیل موضوعی کتب و پژوهش های حوزه سواد رسانه ای در ایران، از سال 1380 تا 1395امیر عبدالرضا سپنجی1399
توسعه ارتباطاتی مدل باور سلامت در تعیین پیش بینی کننده های موثر بر قصد انجام غربالگری سرطان روده بزرگداود مهرابی1398
تحلیل وضعیت آموزش سواد رسانه‏ای در ایران: بر اساس اسناد بالا دستی و آثار دانشگاهیمحمود کریمی علوی1398
تحلیل چاچوب­بندی زیست فناوری کشاورزی در وب­سایت­های خبرگزاری­ها (1384 تا 1396)سیده زهرا اجاق1397
بررسی وضعیت، عوامل و موانع گفتگوی بین نسلی درخانواده ایرانیمنصور ساعی1397
"شناسایی معیارهای تولید محتوای دانش عمومی براساس چارچوب های ترجیحی مخاطبان ایرانی با تاکید بر رسانه های نوشتاریسیده زهرا اجاق1396
سواد رسانه ای و کودک: شناخت شاخصها ی تدوین محتواسیده زهرا اجاق1395
ترجمه "شهرها و مصرفامیر عبدالرضا سپنجی1395
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳