طرح های در دست اجرا

عنوان طرحمجری طرح
کودک، رسانه و شهرسیده زهرا اجاق
کودک، رسانه و شهراحمد شاکری
جوانان، رسانه های اجتماعی و سلامتداود مهرابی
درآمدی بر ارتباطات والدین و فرزندان در عصر رسانه های نوینمنصور ساعی
تحلیل چالش‌های فراروی کنشگری رسانه‌های جریان اصلی در بحران؛ با تأکید بر همه گیری کرونامنصور ساعی
کودکان آنلاین: درآمدی بر سیاستگذاری اینترنت امنمعصومه تقی زادگان
ترسیم جغرافیای فرهنگی در دو رمان «رهش» و «استانبول» با رویکرد نقد جغرافیاییاحمد شاکری
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳