کارگاه ها

کارگاه های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

 

ردیف

عنوان

سخنرانان

تاریخ

۱۲

کارگاه (دوره آموزشی آزاد):  آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی

خانم دکتر  معصومه شفعتی

سه جلسه در آبان ماه ۹۶

۱۹

کارگاه خبرنویسی و گزارش نویسی

آقای دکتر مهرابی- خانم دکتر احدی

۵ فروردین ۱۳۹۷

۲۰

کارگاه تربیت و سواد رسانه ای

آقای دکتر سپنجی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۱

گارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی- پژوهشی و isi در علوم انسانی و اجتماعی

آقای دکتر سپنجی

۳۰ اردیبهشت ۹۷