کتاب های جدید

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرسصندوق پستی
4389.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1384- شماره 48 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419-14155
4393.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال بیست و دوم، شماره دوم، تابستان 1388- شماره 70 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419ـ14155
18541.jpgشیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی
;15288.jpgتحلیل روانشناختی بلوغ دخترانآمنه بختیاریواژه‌آرا
18537.jpgمهارت زندگیآمنه بختیاری
27293.jpgخانواده رضایت یا نارضایتیآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
1544596016-img-0002.jpgبالا نشین(مهارت های مدیریت رسانه ها در خانواده)آمنه بختیاری، دکتر بهاره نصیری، مرضیه طاهریقبسات
;27426.jpgترجمه کتاب : سواد برای قرن بیست و یکمالیزابت تومن و تزا جولزآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
1544596897-img-0001.jpgدلم جای دیگرست(مهارت های مدیریت فضای مجازی در خانواده)بهاره نصیری،آمنه بختیاری، مرضیه طاهریقبسات
15407.bmpبررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطباندکتر بهاره نصیریمرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷