کتاب های جدید

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرسصندوق پستی
4389.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1384- شماره 48 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419-14155
4393.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال بیست و دوم، شماره دوم، تابستان 1388- شماره 70 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419ـ14155
18537.jpgمهارت زندگیآمنه بختیاری
18541.jpgشیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی
27293.jpgخانواده رضایت یا نارضایتیآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
;27426.jpgترجمه کتاب : سواد برای قرن بیست و یکمالیزابت تومن و تزا جولزآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
43029.jpgمناسبات جنسیتی در سینمای ایرانفاطمه بدوی
43039.jpgچند صدایی اخلاقی در دنیای مجازیمریم صانع پور
46468.jpgاخلاق شهروندان دنیای مجازیمریم صانع پور
1544596897-img-0001.jpgدلم جای دیگرست(مهارت های مدیریت فضای مجازی در خانواده)بهاره نصیری،آمنه بختیاری، مرضیه طاهریقبسات
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷