وظایف معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۵۹۱۲

اهم وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه عبارتند از:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت‌نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های پژوهشگاه
 • همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، تحصیلات تکمیلی، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشی
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس تقویم تعیین‌شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه پژوهشگاه جهت ارائه به رئیس پژوهشگاه با همکاری مدیریت نظارت و ارزیابی پژوهشگاه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات
 • همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی برای سایر موسسات و دستگاه‌های اجرایی
 • برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی پژوهشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸