معاون مدیر پژوهشی

تعداد بازدید:۳۵۸۴

دکتر بهزاد اصغری

 

مشخصات فردی
نام بهزاد
نام خانوادگی اصغری
پست الکترونیک  Asghari63@gmail.com
 
مدرک تحصیلی
  •  دکترای تاریخ، دانشگاه خوارزمی، 1391-1395.
  •   کارشناسی ارشد تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1385-1388.
  •   کارشناسی تاریخ، دانشگاه تبریز، 1381-1385.
آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۰