معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۳۷۴

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    

سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر یحیی فوزی

الف اطلاعات فردی

    یحیی فوزی، متولد 1339

مرتبه علمی : عضو هیأت علمی رسمی قطعی و استاد تمام پایه35

    حوزه تخصصی : مسائل سیاسی ایران ، جنبش های اسلامی، دین و توسعه

محل خدمت: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (از سال 92تا کنون )

دانشگاه بین المللی امام خمینی (از سال 1370-1392)

پست الکترونیک Yahyafozi@yahoo.com

وبسایت www.fouzi.ir

ب- سوابق تحصیلی:
•    دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال1377
•    
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
•    
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
•    
دیپلم ریاضی فیزیک

ج- سوابق آموزشی:
دارای بیش از دو دهه  سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:
•    
جنبشهای اسلامی معاصر
•   
سیاست خارجی ایران
•    
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران
•    
تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
•   
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
•   
انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
•    
افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
•    
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
•    
مبانی آینده پژوهی  
 
د- سوابق پژوهشی:

دـ -1 - تألیف کتاب
•    علوم انسانی والگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پژوهشگاه علوم انسانی ،1400
•    
تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، سمت ،1399
•    
جمهوری اسلامی وجنبش های اسلامگرا، پژوهشگاه علوم انسانی ،1399
•    
جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار1392
•    
مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
•    
سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379
•    
اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، ویراست اوا 1384 ، ویراست دوم ،1387 ، ویراست سوم 1394
•    
اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387
•    
تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد)
•    
امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385
•    
اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389
•    
روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، 1380
•    
ماجرای مک فارلین ،روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد 44، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1381
•    
گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 1381
•    
نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385
•    
مبانی نقلی اندیشه سیاسی در اسلام ( 1392 )
•    
سمت وسوی تحولات انقلاب ایران دانشگاه معارف قم (در حال انتشار(

دـ-2-بخشی از مقالات مندرج در نشریات علمی -پژوهشی    وتخصصی و  ISI

 •    دـ -3- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

کنفرانسهای خارجی
•    - مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
•    
چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
•    
اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
•    
قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
•    
مسکو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن
•    
کرواسی، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم

کنفرانسهای داخلی
•    تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی زمستان 86
•    
پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، 1380
•    
بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، 1379
•    
کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد 1379
 

د-4-راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ورساله دانشجویی
•    راهنمایی  ومشاوره  وداوری رساله و پایان‌نامه(حدود 200  رساله وپایان نامه(
 
(برای عناوین رجوع شود به : https://ganj.irandoc.ac.ir )


ه- سوابق همکاری های علمی واجرایی

 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی
  سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهشهای انقلاب اسلامی
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم 
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
  عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
    
  عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی 
 • عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
 • موسس وعضو انجمن مطالعات منطقه ای
 • عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی  
 • جانشین رئیس پژوهشگاه درطرح اعتلا علوم انسانی
 • ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • معاون پژوهشی پژوهشکده انقلاب اسلامی
 • عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی( دودوره )
 • معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی  پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

-ارتباط
Website: http://fouzi.ir
Email: Yahyafozi@yahoo.com

وبسایت
آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۱