گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۴۰۸۴

رئیس گروه: دکتر حمید سجادی

 

 اهم وظایف مدیریت پژوهشی پژوهشگاه عبارتند از:

 • اقدام لازم در خصوص تمامی امور مربوط به گرنت (اعتبار و مصارف پژوهشی) اعضای هیأت علمی اعم از فراخوان ثبت درخواست، بررسی مستندات، رفع نواقص مدارک و اطلاع‌­رسانی به عضو هیأت علمی، تشکیل کمیته گرنت، مستندسازی مصوبات کمیته
 • اقدام لازم در خصوص تمامی امور مربوط به ترفیع اعضای هیأت علمی اعم از بررسی مستندات، رفع نواقص مدارک و اطلاع­‌رسانی به عضو هیأت علمی، تشکیل کمیته ترفیع، مستندسازی مصوبات کمیته
 • اقدام لازم در خصوص تمامی امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی متناسب با آئین‌­نامه مربوط
 • اقدام لازم در خصوص تمامی امور مربوط به تشکیل دوره‌­های پسادکتری متناسب با آئین­‌نامه مربوط
 • اقدام لازم در خصوص تمامی امور اجرایی مربوط به برگزاری هفته پژوهش
 • صدور مجوزهای تدریس، پژوهش و معرفی­‌نامه‌­ها
 • همکاری با دبیرخانه هیأت ممیزه در زمینه ارائه مستندات و گزارش‌­های مربوط به انتخاب پژوهشگران برگزیده و پایه تشویقی
 • اقدام لازم در خصوص تدوین و به روز رسانی پیش­نویس آئین­‌نامه‌­ها و شیوه‌­نامه‌­های مربوط به مدیریت پژوهشی ازجمله گرنت، ترفیع و....
 • مستندسازی و تهیه گزارش‌‌های درخواستی از سوی مقام مافوق
 • اقدام لازم در خصوص برگزاری نشست­‌های مشترک مدیران گروه­‌های پژوهشی مدیریت پژوهشی
 • صدور گواهی­‌های نشست‌­ها و سخنرانی­‌ها
 • بایگانی و حفظ سوابق مکاتبات وارده و صادره
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و مدیریت پژوهشی
آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰