محمدعلی طباطبایی (مهرداد)

تعداد بازدید:۱۷۶۱

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
 

  

 

مشخصات فردی

دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، 1391-1396 (رساله: بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین؛ استاد راهنما: محمدعلی مهدوی راد)

کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 1388-1391 (پایان نامه: بررسی و نقد روش علامه طباطبایی در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ استاد راهنما: مهراب صادق نیا)

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، 1384-1388

کاردانی کامپیوتر، دانشکدۀ فنی مهاجر اصفهان، 1381-1384

علایق پژوهشی:

- مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس پیشین

- تاریخ انگاره‌های اسلامی

- مطالعات تفسیری زبان‌شناختی

- مجادلات یهودی/مسیحی-اسلامی

- مطالعات نسخه‌شناسی در حوزۀ مجادلات و روابط یهودی/مسیحی-اسلامی

افتخارات تحصیلی/پژوهشی:

برگزیدۀ دوم بزرگسال در یازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی فارابی برای رسالۀ دکتری «بررسی زمینه‌های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین»، 1399

حائز عنوان «کتاب شایستۀ تقدیر سال 1396» برای کتاب‌های تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی و قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی

پژوهشگر برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث، 1393

رتبۀ اول کنکور دکتری 1391 (در دو کنکور دولتی و آزاد)

رتبۀ اول المپیاد دانشجویی ایران در رشتۀ الهیات، سال 1388  و عضو بنیاد ملی نخبگان

رتبۀ اول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، 1388

سابقۀ پژوهشی:

پژوهشگر در پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت، از سال 1392 تا کنون

- طرح پژوهشی «مطالعات تفسیری در پژوهش‌های غربی»، 1392-1393

- طرح پژوهشی «تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی»، 1393-1395

- طرح پژوهشی «رویکرد مفسران امامیه به کتب مقدس پیشین»، 1396-1398

مقالات انگلیسی:

Mohammad Ali Tabataba’i & Heidar Eyvazi, “The story behind a refutation to Judaism by a Jewish convert: From Miṣbāḥ al-Ummah to Iqāmah al-Šuhūd”, Shii Studies Review (under peer-review).

Mohammad Ali Tabataba’i & Maryam Velayati, “A Critical Analysis of Firestone’s Hypothesis Regarding the Qurʾānic Legislation on Holy War”, Al-Bayan, Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies 17 (2019), pp. 147-167.

Mohammad Ali Tabataba’i & Saida Mirsadri, “The Qurʾānic Cosmology, as an Identity in Itself”, Arabica 63 (2016), pp. 201-234.

مقالات فارسی:

محمدعلی طباطبایی، «نقدی روش‌شناختی بر نظریۀ دنیل مدیگن دربارۀ معنای کتاب در قرآن»، مطالعات اسلامی در جهان معاصر، ش1، بهار و تابستان 1399.

محمدعلی طباطبایی، عبدالهادی مسعودی، محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت»، پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، ش10، پاییز و زمستان 1398.

محمدعلی طباطبایی، «دین‌پژوهی ایرانی و مشکل معادل‌گزینی: پیشنهاد معادل‌هایی پارسی برای چند اصطلاح ادیانی»، آینه پژوهش، ش173، آذر و دی 1397.

محمدعلی طباطبایی، «سیر تاریخی پژوهش‌های غربی دربارۀ تحریف بایبل»، مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس، ش1، بهار و تابستان 1397.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دورۀ اسلامی»، تاریخ اسلام، ش74، تابستان 1397.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «بررسی نظریۀ تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل»، پژوهش‌های ادیانی،  ش13، بهار و تابستان 1398.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «"تبدیل" و "نوشتن کتاب با دستان"؛ بررسی زبان‌شناختی دو گزارۀ موهم تحریف بایبل در قرآن»، سراج منیر (در دست ارزیابی).

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسئلۀ تحریف تورات و انجیل»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، ش14، بهار و تابستان 1398، صص117-134.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ‌گذاری صریح‌ترین روایات حاکی از تحریف بایبل: روایت ویل و روایت سؤال از اهل کتاب»، مطالعات فهم حدیث، ش11، پاییز و زمستان 1398، صص103-130.

مریم ولایتی و محمدعلی طباطبایی، «نقد دیدگاه فایرستون دربارۀ ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد»، مطالعات قرآن و حدیث، ش22، 1397، ص215-237.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی»، پژوهش های ادیانی، ش7، بهار و تابستان 1395، ص9-28.

محمدعلی طباطبایی، «معرفی و نقد ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن»، فصلنامۀ نقد کتاب قرآن و حدیث، سال دوم، ش2و3، 1394 (نامزد نقد برتر در چهاردهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب 1396).

محمدعلی طباطبایی، «سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم»، تفسیر اهل بیت، ش5، 1394، ص65-91.

محمدعلی طباطبایی، «روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب»، تفسیر اهل بیت، ش4، پاییز و زمستان 1393، ص149-192.

محمدعلی طباطبایی، «امتیازات الفرقان در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ مقایسۀ موردی با المیزان»، در مجموعه مقالات دومین همایش بیداری قرآنی، شکرانه: قم، 1392.

محمدعلی طباطبایی، «منابع غیر اسلامی در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت»، تفسیر اهل بیت، ش1، بهار و تابستان 1392.

مهراب صادق نیا، حسین سلیمانی و محمدعلی طباطبایی، «بررسی تفسیر آیات مرتبط با یهودیت در المیزان»، مطالعات تفسیری، ش13، بهار 1392.

کتاب ها:

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی (ترجمۀ 14 مقالۀ غربی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عبری)، به کوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث: قم، 1395، 416صفحه.

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی (ترجمۀ 10 مقالۀ غربی از زبان های انگلیسی و فرانسوی)، به کوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث: قم، 1395، 311 صفحه.

تجلی قرآن در کلام حضرت زینب، ادیان: قم، 1389، 239صفحه.

کنفرانس‌ها:

Mohammad Ali Tabataba’i, “Who, When and Where Composed the Quran? The Historical Implications of the Quranic Cosmology”, paper presented in International Conference “The Quran in its Milieu of Origin: Possibilities of the Historical Reconstruction of the Quranic Revelation”, Center for Islamic Theology and the Cluster of Excellence “Religion and Politics” in University of Münster, Germany, 8–10 November 2019.

Mohammad Ali Tabataba’i & Heidar Eyvazi, “A 13th/19th Century Jewish Convert to Islam and His Refutation to Judaism,” paper presented in the International Conference “Jews in Muslim Majority Countries - History and Prospects,” Jewish Museum, Berlin, Germany, 26 October 2017.

مقالۀ «مشکل برابرانگاری انگاره‌ها در انتساب انگارۀ تحریف بایبل به قرآن»، نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی، 16 اسفند 1396، گرگان.

مقالۀ «دین‌پژوهی ایرانی و مشکل معادل‌گزینی؛ پیشنهاد معادلهایی پارسی برای چند اصطلاح کلیدی»، نخستین همایش ترجمه در حوزه‌های فلسفه، کلام، عرفان و ادیان، 8 اسفند 1396، تبریز.

مقالۀ «امتیازات الفرقان در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ مقایسۀ موردی با المیزان»، دومین همایش بیداری قرآنی، 15 اسفند 1392، قم.

کارگاه‌ها:

- برگزاری کارگاه «آشنایی با مقاله نویسی در ژورنال های بین المللی مطالعات اسلامی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4 ساعت، 27 تیر 1397.

- شرکت در کارگاه «آشنایی با زبان های سامی و کاربرد آن در مطالعات قرآن پژوهی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 ساعت، 26 آبان 1393.

- شرکت در کارگاه «کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن و حدیث»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه امام صادق، 16 ساعت، 20  و 21 خرداد 1394.

- شرکت در کارگاه «سرشت و اخلاق نقد»، ارائه شده توسط دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، 4 ساعت، 27 آبان 1394.

- شرکت در کارگاه «اعتبارسنجی منابع حدیثی»، ارائه شده توسط دکتر محمدکاظم طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، 4 ساعت، 18 آذر 1394.

- شرکت در کارگاه «روش تحقیق تخصصی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4 ساعت، 25 اردیبهشت 1395.

- شرکت در کارگاه «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، دکتر آزیتا افراشی، دکتر محمدعلی خوانین زاده، دکتر هادی رهنما، 8 ساعت، 22 آبان 1395.

مهارت‌ها:

  • تسلط بر زبان‌های عربی و انگلیسی
  • آشنایی با زبان‌های آلمانی، عبری، سریانی
  • تسلط بر نرم‌افزارهای پژوهشی در حوزۀ علوم اسلامی

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱