آلا وحیدنیا

تعداد بازدید:۴۸۸۶

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
 
 
 

 

مشخصات فردی

آلا وحیدنیا
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
A.vahidnia@ihcs.ac.ir


سوابق تحصیلی
دانشگاه تهران
دکتری الهیات
موضوع پایان نامه: "مخطوطات کهن قرآنی و نقش آن در اعتبار تاریخی قرآن کریم"       1391 – 1395
استاد راهنما: دکتر منصور پهلوان


دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
موضوع پایان نامه: "نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از شعر جاهلی"    1389-1391
استاد راهنما: دکتر مجید معارف


دانشگاه سمنان
کارشناسی فیزیک(گرایش حالت جامد – لیزر)
موضوع پایان نامه: کنترل spot size لیزر   1379-1383

 

سوابق پژوهشی
مقالات علمی:
1. قرائات مطلوب ایرانیان در عهد صفوی، پژوهش های قرآن و حدیث، دوره 55، شماره 2 ، اسفند 1401    
2. مصاحف هم بسته متعلق به مکتب بصره(نسخه منصوب به امام علی در آستان قدس، نسخ منصوب به هارون الرشید و نسخه 5122 در کتابخانه ملی فرانسه) تلاش برای تاریخ گذاری و تعیین خواستگاه، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، دوره 28، شماره 71 ، شهریور 1401    
3. ملاحظاتی در تصحیح مخطوطات کهن قرآنی برمبنای شیوه کارل لاخمان در تصحیح متون، دوفصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی، دوره 15، پیاپی 29، بهار و تابستان 1398    
4. برگه هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزه رضا عباسی تهران، آینه میراث، دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان1398    
5. تاریخ گذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روش‌های نوین علمی (کربن 14)، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، دوره 2، شماره 3، پیاپی 7 ، پاییز1397    
6. تأثیر عقیده مذکر انگاری قرآن بر قرائات هفتگانه، مطالعات قرآن و حدیث، سال یازدهم، شماره 2 پیاپی 2، بهار و تابستان 1397    
7. ماهیّت هِجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی، پژوهش های قرآنی، شماره 84، پاییز96    
8. نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی، پژوهش های قرآن و حدیث، سال 47 شماره 2، پاییز و زمستان 1393    
مقالات ترویجی:
1. وراء پشت سر یا پیش رو، دوفصلنامه ترجمان وحی، پاییز و زمستان، شماره 34، 1392    
2. اسلام  در بستر عربی آن، آینه پژوهش، دوره 25، زمستان 1393

    
مقالات ISI
Whence come Qur’an Manuscripts? Determining the Regional Provenance of Early Qur’anic Codices    Der Islam     2021-2022

 
کتاب‌:
"قرآن های عصر اموی: مقدمه ای در باب کهن ترین مصاحف" نوشته فرانسوا دروش، ترجمه مرتضی کریمی نیا و آلاء وحیدنیا، انتشارات هرمس، اسفند 1
394

 

شرکت در کنفرانس ها و سخنرانی:


کورپوس کورانیکم، آکادمی برلین برندنبورگ، آلمان
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, Germany
December2014 
Eine Veranstaltung des Akademienvorhabens „Corpus Coranicum“ des Zentrums
Grundlagenforschung Alte Welt


      “ LA PERCEPTION SHI’ITE DU CONTENU ET DE L‘HISTOIRE DU CORAN”,  Mohammad Ali Amir-Moezzi
Attended the conference
کالژ دو فرانس، پاریس - فرانسه
Collège de France, Paris, France
                                                                                                      , 25th june
2015

Autour de Fusṭāṭ. Une bibliotheca, coranica en context
Manuscripts and Manuscript Studies of the Qurʾan in Iran, with Special Reference to MS 18 of Aste-E Quds in Mashhad
Morteza Karimi-Nia, Ala Vahid-Nia
Attended the conference
دانشگاه لایدن، لایدن-هلند
Leiden University, Leiden, Netherlands
 
December 2019


Workshop
Between History and Philology: Quranic Manuscripts beyond Manuscript Studies
Whence Quran Manuscripts? Determining the Regional Provenance of Early Quranic Codices
دانشگاه اگزتر - انگلستان
Annual Conference of the, British Association for Islamic Studies
          9th – 11th April 2018


Variant Orthographical Nature of Muṣḥafs in Earlier Islamic Centuries
دانشگاه تهران - ایران
Tehran Islamic Studies Monitor (TehranISM)
    October 1, 2020


 “The Grace of God” as evidence for a written Uthmanic archetype: the importance of shared orthographic idiosyncrasies
Author: Marijn van Putten (Leiden University), Discussant: Ala Vahidnia

مؤسسه المصطفی – برلین،
Geschichte des Korans und die neue Koranforschung 
    June 25, 2021
Iranian’s approach to the Quran distortion (Taḥrīf): a survey of Manuscripts in
safavid era  

                                                                    
- نشست تخصصی: مخطوطات قرآنی کهن و مسئله تاریخ‌گذاری آنها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران ، 11آذر 1396 

- سخنرانی در چهارمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی "مبانی زبان شناختی-اصطلاح شناختی پژوهش­های میان رشته ­ای" با عنوان( اصطلاح گزینی کاربردی در تصحیح دست نوشته های کهن قرآنی با تکیه بر شیوه لاخمان در تصحیح متون)، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران-ایران،28 بهمن 1396
- نشست تخصصی : نشانه ها و رموز در آوانگاری و ثبت قرائات گوناگون در نسخ خطی قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران،  5 اسفند 1397         

- نشست تخصصی: رونمایی و معرفی مجموعه اسلام پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران-ایران، 12بهمن 1398  
- کارگاه پژوهشی زبان قرآن : پیوندهای بینامتنی قرآن و متون عهدینی ،فراعهدینی و پسا عهدینی، دانشگاه تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 25بهمن تا 2 اسفند 1399

سوابق تحقیقاتی:
فرصت مطالعاتی در انیستیتو کودیکولوژی واقع در انستیتو ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش – وین -  نوامبر و دسامبر 2016


Österreichischen Akademie der Wissenschaften  , Institut für Iranistik 


سوابق اجرایی:
- دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی- تهران – ایران 2020 میلادی
- مدیرگروه مطالعات زبان شناسی قرآن کریم، پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

کلید واژه ها: وحیدنیا

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۲