دکتر زهرا محققیان

تعداد بازدید:۷۹۵۰


  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    

 

مشخصات فردی


نام و نام خانوادگی    زهرا محققیان
سال تولد                1363
محل خدمت           پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی


    z.mohaghegh@gmail.com
z.mohagheghian@ihcs.ac.ir


آشنایی با زبان های: انگلیسی و عربی و آلمانی

مدارک تحصیلی

 • دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه اصفهان، 94-1391.
 • کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث) ،دانشگاه اصفهان،  88-1386.
 • کارشناسی آمار، دانشگاه اصفهان،  85-1381.
 • دیپلم ریاضی فیزیک، اصفهان، 1380.
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور، 99 -1393.

کتاب‌ها

 • جنسیت و نقش‌پردازی های جنسی در قرآن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400.
 • نظریه امید «بررسی تطبیقی راه‌کارهای ایجاد و افزایش امید از منظر قرآن و روان‌شناسی مثبت‌نگر». ناشر: پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول و ویراشی اول، سال 1395. (برگزیده کتاب سال دانشجویی: 1397).
 • دانشنامه معاصر قرآن کریم (همکاری در نگارش برخی مداخل). آکادمی مطالعات ایرانی لندن، 1396.

طرح‌های تحقیقاتی 

 • انگاره «فرشتگان مؤنث» در بستر باستان متأخر، در دست اجرا.
 • انگاره "بنات الله" در منابع متقدم اسلامی، 1400-1399.
 • انگاره "بنات الله" در اندیشه اعراب و مواجهه قرآن کریم با آن، 99- 1398.
 • جنسیت در اسلوب بیانی قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 98- 1396
 • مداخلات درمانی مبتنی بر امیددرمانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران قلبی، بنیاد نخبگان کشور، 1393.
 • همکاری در تألیف «دانشنامه معاصر قرآن کریم»، (آکادمیک مطالعات ایرانی، لندن)، 1396-1389

مقالات علمی – پژوهشی چاپ‌شده
•    «انگاره فرشتگان مؤنث در قرآن و کتاب مقدس: مسائل و چالش های مرتبط»، مجله علوم قرآن و حدیث،1400.
•    واکاوی مفهوم عیسی پسر خدا در قرآن و سنت اسلامی، مجله پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 1400.
•    «الهه سیاه در منابع اسلامی: تحلیل انتقادی از خاستگاه این انتساب با کمک منابع پیشااسلامی و باورهای سامیان»، مجله پژوهش‌های تاریخی، 1400.
•    «هویت‌های پنهان، بازخوانی سوره نجم با نظر به الهگان عربی»، پژوهش‌های قرآن و حدیث، 1399.
•    «آیا منات، لات و عزی، بنات الله هستند؟»، پژوهش‌های تاریخی، 1399.
•    «زنانگی زمین در قرآن و تحلیل کهن الگویی آن»، فنون ادبی، 1399
•    «تحلیل نرینگی گوساله‌ی سامری بر پایه نقد کهن‌الگویی»، ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، 1399.
•    «بنات الله در منابع پیشاقرآنی؛ ماهیت، کارکرد و خاستگاه»، تاریخ اسلام، 1398.
•    «بنات الله و چالش ارزش‌گذاری جنسیتی ایشان در قرآن کریم»، مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق‌(ع)، 1398. 
•    «تحلیل کهن‌الگویی رؤیای حضرت یوسف(ع) بر پایه نمادها و باورهای اسطوره‌ای اقوام سامی»، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث(صحیفه مبین سابق)، 1398.
•    «کهن‌الگوی وصلت مینوی در قرآن کریم»، نقد ادبی، 1398.
•    «اصطلاح‌شناسی بیان اساطیری در مطالعات ادبی قرآن کریم و سنت تفسیری قرآن‌پژوهان»، پژوهش‌های ادبی- قرآنی، 1398.
•    «بازخوانی مفهومی آیه «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» با رویکرد انسان‌شناسی فرهنگی»، آفاق الحضاره الاسلامیه،2020.
•    «تحلیل اسطوره‌ای قرآن کریم»، پژوهش‌های علم و دین، 1397.
•    «انواع تعاملات میان‌رشتگی در مطالعات اسطوره‌ای قرآن کریم»، معرفت ادیان، 1397.
•    «روش‌شناسی نقد انگاره‌های اسطوره‌ای قرآن کریم»، ویژه‌نامه همایش ملّی تاریخ انگاره، 1397.
•    «بررسی مشابهات لفظی قرآن کریم براساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک»، پژوهش‌های ادبی- قرآنی، 1397.
•    «اصل مادینه‌ی هستی در بیان اساطیری قرآن کریم»، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 1396.
•    «دینی سازی مؤلفه‌های امید در «نظریه امید» اسنایدر با تحلیلی قرآنی»، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء،1390.
•    «بررسی تطبیقی مفهوم ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن»، مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
•    «مقتضیات اخلاقی امید از منظر قرآن و سنت»، پژوهش‌نامه اخلاقی، 1391.
•    «ماهیت امید از منظر قرآن و عهدجدید»، معرفت ادیان، 1393،
•    «الگوی جامع اخلاق حرفه‌ای در امر تدریس براساس آموزه‌های قرآن کریم»، اخلاق زیستی، 1392.
•    «بررسی تطبیقی تفسیر گزاره‌های علمی قرآن از نظر جعفر نکونام و محمدعلی رضائی اصفهانی»، پژوهش‌های علم و دین، 1392.
•    «بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» در آیه 31 سوره ق»، پژوهش‌نامه تفسیر و زبان قرآن،1392.
•    «بازنگری آیات متشابه لفظی براساس رویکردهای نوین زبان‌شناسی»، مطالعات زبان‌شناختی قرآن کریم،1392.
•    «نشانه‌شناسی لایه‌ای قرآن کریم»، قرآن شناخت، 1394.
•    «بازشناسی حنش بن معتمر در سنت اسلامی»، علوم حدیث، 1392.
•    «تحلیل نشانه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم»، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 1394.
•    «بینامتنی قرآن با صحیفه سجادیه»، مطالعات زبان‌شناختی قرآن کریم، 1393.
•    «بررسی داستان خضر و موسی و دلالت‌های تربیتی آن در حوزه یادگیری»، اندیشه‌های نوین تربیتی، 1394.
•    «تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راه‌کارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید»، الهیات تطبیقی، 1393.
•    «روش شناسی توصیفی المیزان براساس تحلیل محتوای سوره غافر»، مطالعات تفسیری،1394.
•    «کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه "بلد" در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قران، 1395.
•    و غیره.


سخنرانی‌ها

2023, ‘”Jesus, the Son of God” in the Qur'an and the Islamic tradition’, International Conference- ‘The Critique of the book “the other Prophet, Jesus in the Qur’an’, University of  Hamburg, Germany.

2022, 'Al-lat, al-‘Uzza and Manat: from goddess to demon', international conference “Good and Bad Demons”, Trinity College, Dublin, Ireland.

2022, 'Mother- and Woman-Earth in the Qur’ān', International online workshop “Scriptural Sexuality: From Ugarit to Islam, and beyond.”, University of Dublin, Ireland.

2021, 'Hidden Identities: Arabian goddesses in Qur’ānic verses', International Symposium on Religion and Civilization in the Middle East, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

2019, 'The Daughters of Allah: Possibilities of the Historical Reconstruction in the Qur’anic Revelation', International Conference 'the Qur’an in its Milieu of Origin; Possibilities of the Historical Reconstruction of the Qur’anic Revelation', University of  Münster, Germany.

2020.'The Daughters of Allah in the Muslim traditional Material', International Conference, Iran

•    «آیین بلاگردانی، بازتابی نمادین از اهمیت مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم»، همایش ملی قرآن و مسئولیت اجتماعی، اسفند 1398.
•    «متشابهات لفظی قرآن کریم و چالش اعجازین آن‌ها»، همایش ملّی اعجاز قرآن، پاییز 1398.
•    «انگاره بنات الله در باورهای اسطوره‌ای اعراب»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1398.
•    «بیان اساطیری در قرآن کریم»، دانشگاه اصفهان، 1396.
•    «اصطلاح‌شناسی بیان اساطیری در مطالعات ادبی قرآن کریم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
•    «گونه‌شناسی و نقد انواع مطالعات اسطوره و قرآن کریم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
•    «بررسی و نقد کتاب خاندان پیامبر در کتاب مقدس و قرآن»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
•    «دراسه فی التقدیم والتأخیر فی الایات المتشابه فی القران الکریم»، المؤتمر المقدس5: مالزی، دانشگاه UM، 1394.
•    «خوانش هرمنوتیکی آیات متشابه لفظی قرآن کریم»، تهران: باشگاه اندیشه ، 1396.
•    «آشنایی با فنون مقاله‌نویسی»، دانشگاه اصفهان،1393 و 1394.
•    «آشنایی با فنون پروپوزال‌نویسی»، دانشگاه اصفهان،1394.

افتخارات و جوایز
•    پژوهشگر شایسته تقدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران، 1399.
•     برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1397. 
•     دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد، وزارت علوم و تحقیقات کشور، 1390.
•     برگزیده چهاردهمین همایش بانوان قرآن‌پژوه، بخش پژوهش، 1394.
•     بانوی فعال قرآنی کشور، 1392.
•      پایان نامه شایسته تقدیر در رشته علوم قرآن و حدیث، پایان نامه‎های برتر دانشجویان، 1389.
•    فارغ‌التحصیل رتبه اول مقطع دکتری و نفر اول آزمون جامع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1394.
•    رتبه اول آزمون تخصصی ورودی مقطع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 1391.
•    نفر اول نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن کریم، ویژه اساتید، رشته حفظ کل، 1393.
•    نفر دوم بیست و سومین جشنواره ملی قرآن دانشجویان، رشته حفظ کل، 1387.
•    نفر دوم بیستمین مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، رشته حفظ 20 جزء، 1383.
•    دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان،1390و1391.
•    بسیجی نمونه کشور، 1389.

دبیری همایشها
•    دبیر اجرایی ششمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی، روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1398.
•    دبیر اجرایی سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی، روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 95.
•    دبیر اجرایی اولین هم‌اندیشی هرمنوتیک کتب مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند 95.
•    دبیر علمی کمیته نشریات بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، 1389.

سوابق اجرایی
•    دبیر اجرایی پنجمین هم‌اندیشی «جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی؛ قرآن و مسئولیت اجتماعی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398. 
•    عضو هیأت داوران و کمیته علمی اولین جشنواره قدردانی از پایان‌نامه‌های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال، 1396.
•    دبیر اجرایی مجله مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 96-1395.
•    دبیر اجرایی اولین کارگاه بین المللی دانشجویی هرمنوتیک کتب مقدس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1395.
•    دبیر اجرایی سومین هم‌اندیشی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1395.
•    سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی زلال، 94- 1389.
•    مدیرمسئول و سردبیر ویژه نامه بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان وزارت علوم، 1388.

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱