کتاب ها

عکسعنواننویسندهزبانناشر
13.jpgنظریه امید(بررسی تطبیقی راهکارهای ایجاد و افزایش امید از منظر قران و روانشناسی مثبت نگرزهرا محققیانپژوهشکده باقر العلوم
نیایش عرشیان، واژگان صحیفه سجادیهمریم قبادیشرکت چاپ و انتشارات فقیه( فیض الإسلام)
6.jpg�رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه»( سرپرست علمی مجموعه مقالات به همراه مرتضی سلمان نژاد)سید محمد هادی گرامیدانشگاه امام صادق (ع)
5.jpg�مقدمه ای بر تاریخ نگاری انگاره ای و اندیشه: جستارهایی درباره تاریخ نگاری اندیشه در مطالعات اسلامی»سید محمد هادی گرامیدانشگاه امام صادق (ع)
7.jpg�نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان‌ها، انگاره ها و جریان ها»سید محمد هادی گرامیدانشگاه امام صادق (ع)
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۷