مطالب مرتبط با کلید واژه

مریم علی نژاد


مریم علی نژاد

  مشخصات فردی نام                        مریم نام خانوادگی           علی‌نژاد مرتبه علمی              استادیار پست الکترونیک       m.alinezhad@ihcs.ac.ir گروه پژوهشی علوم انسانی تحصیلات ۱۳۸۹-دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ...