کارشناسان

تعداد بازدید:۱۳۳۶

کارشناسان اجرایی:

 • آقای مهدی جعفری (مسئول امور اجرایی)
 • خانم نسترن حاجی‌زاده سابق (مسئول دفتر ریاست و معاونت)
 • آقای حمید الیاسی (کارشناس اجرایی)
 • خانم زهرا نخبه زعیم (کارشناس دبیرخانه)

کارشناسان پژوهشی:

خانم‌ها:

 • دکتر نازیلا دریایی
 • دکتر مهلا آرین‌پور
 • دکتر افسانه زارعی ده‌باغی
 • شیده شهریاری
 • گوهر نصرتی
 • زهرا مجاور
 • لیزا افشار تاجری
 • فرشته اسدی‌جوزانی
 • مهبد حاجی‌محمد ابراهیم طهرانی
 • زهره دهقانی خیرآبادی

آقایان:

 • دکتر کامیار جولایی
 • مسعود امیرخانی
 • مرتضی عباسی
 • مهرداد سرمدی
آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲