کارشناسان

تعداد بازدید:۸۶۹

به‌ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی 

 خانم آرین‌پور

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۲

 آقای زیوری

 امور رایانه

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۷

 خانم اکبری

 کارشناس دانشنامه مطالعات ورزشی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۳

 آقای سرمدی

 کارشناس دانشنامه ریاضی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۳

 آقای امیرخانی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۹

 خانم شاهقلی

 کارشناس دانشنامه انرژی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۶

 خانم اوحدیان

 کارشناس کتابخانه

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۸

 خانم شهریاری

 کارشناس دانشنامه ادبیات جهان

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۶۱

خانم پورجعفر

 کارشناس دانشنامه معماری منظر

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۶۵

 خانم طهرانی

 کارشناس دانشنامه‌های ریاضی (پیوست ۱)، فرش، آموزش‌ و پرورش

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۹

آقای جواهری

 کارشناس دانشنامه قانون‌گذاری و مجلس

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۱

 آقای عباسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۹

 آقای جولایی

 کارشناس ارتباطات علمی و دانشنامه ایران و هند

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۷

 خانم کلانتری

 کارشناس دانشنامه اقتصاد

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۶۴

 خانم حاجی‌زاده

 کارشناس دانشنامه علوم آب و علوم خاک

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۰۴

 خانم مجاور

 کارشناس مدیریت پژوهشی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۶۳

 خانم دکتر دریایی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۴

 خانم نیکوکار

 کارشناس کتابخانه و دانشنامه آموزش‌عالی

 تلفن‌های مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۴۸ و ۲۲۳۷۲۹۴۴

 خانم دکتر زارعی

 کارشناس دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۸

 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰