برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۸۵۰

بیانیه مأموریت

پژوهشکده دانشنامه‌نگاری ایران مأموریت خود را مستندسازی، تجمیع و طبقه‌بندی علوم و اطلاعات موجود با هدف تولید و ترویج منابع مرجع در قالب دانشنامه و فرهنگ‌های دانشنامگی و دسترس‌پذیرکردن دانش برای همه اقشار جامعه می‌داند و تلاش می‌کند در حوزه تولید و ترویج دانشنامه‌های تخصصی، نقش محوری در کشور ایفا کند. رعایت استانداردهای علمی دانشنامه‌نگاری و بهره‌گیری از استادان و دانشمندان برتر کشور در تولید و داوری مقالات از اصول اساسی پژوهشکده است. پژوهشکدهٔ دانشنامه‌نگاری به فعالیت‌های علمی و پژوهشی نگاه انتفاعی نداشته و منافع ذی‌نفعان را مهم می‌داند و از فعالیت‌های موازی پرهیز می‌کند. ایجاد هم‌افزایی و بهبود مستمر کیفیت در تولید دانشنامه و ارتقای یادگیری سازمانی و فرهنگ کار گروهی همواره سرلوحه همه فعالیت‌های پژوهشکده خواهد بود.  

وظایف رسمی

1) تولید دانشنامه

2) انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای (توسعهٔ فناوری‌ها و توسعه استانداردها) در زمینه دانشنامه‌نگاری

3)  آموزش در زمینه دانشنامه‌نگاری

4) دسترس‌پذیرکردن اطلاعات دانشنامگی  

وظایف غیر رسمی

1)  ایفای نقش محوری در زمینه دانشنامه‌نگاری در کشور

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰