وحید قهرمان

تعداد بازدید:۱۲۰۲

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مشخصات فردی

نام                        وحید

نام خانوادگی           قهرمان

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      vghahraman [at] ihcs.ac.ir ، vghahraman [at] gmail.com

گروه پژوهشی علوم انسانی

تحصیلات

استاد راهنما: دکتر محمد حسین کشاورز

عنوان رساله: Iranian EFL Learners’ Pragmatic Strategies: A Socioprgmatic Cross-cultural Perspective

استاد راهنما: دکتر محمد حسین کشاورز

عنوان پایان‌نامه: Language Attitudes and Achievement in EFL

زمینه‌های پژوهشی

 • منظور شناسی و جامعه‌شناسی زبان در حوزه آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

 • مطالعات ترجمه در حوزه های منظورشناسی در ترجمه

 • ترجمه حقوقی

 • ترجمه دیداری و شنیداری

گزیدهٔ مقالات

 • GHAHRAMAN, V., & NAKHLE, M. (2013). A Contrastive Study on the Complaint Behavior among Canadian Native. The Iranian EFL Journal, 20(21.67), 313.

 • KERAMATI, A., IRAVANI, H., & GHAHRAMAN, V. (2014). Short term memory and the role of background music. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5(4), 161-167.

 • FIROOZJAHANTIGH, M., & GHAHRAMAN, V. (2016). Explicit Instruction of Cognitive Strategies: The case of Iranian EFL Learners’ Listening Achievement. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 11(3), 1-21.

 • GHAHRAMAN, V., & TAMIMY, M. (2017). The role of culture in cooperative learning. International Journal of Language Studies, 11(2).

 • AZARBAD, E., & GHAHRAMAN, V. (2018). A comparative study on the English to Persian translation of hedges in the abstracts of MA Theses in English translation studies. Journal of Language and Translation, 8(3), 57-67.

 • TALEGHANI, M., PAZOUKI, E., & GHAHRAMAN, V. (2019). The Correlation of Machine Translation Evaluation Metrics with Human Judgment on Persian Language. Journal of Language and Translation, 9(3), 43-55.

 • GHAHRAMAN, V., & SHABANI, M. (2021). The effects of word games on Iranian elementary EFL learners' vocabulary achievement. International Journal of Language Studies, 15(1).

کتاب

 • KESHAVARZ, H., & ESLAMI RASESKH, Z. GHAHRAMAN, VAHID. 2006. Pragmatic transfer and Iranian EFL Refusals: A Cross-Cultural Perspective. in BARDOVI-HARLIG, K., FELIX-BRASDEFER, J. C., & OMARR, A. S. (Eds.). (2006). Pragmatics & Language Learning (Book Chapter)

 • تدوین لوح فشرده صوتی برای کتاب امادگی مصاحبه ایلتس با همکاری دکتر حسن ایروانی انتشارات زبانکده ۱۳۸۶.

سوابق و تجارب

 • تدریس زبان تخصصی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۲

 • تدریس دروس زبان تخصصی وبرگزاری دوره های امادگی تافل و ایلتس  دانشگاه صنعتی شریف۱۳۸۲-۱۳۸۴

 • برگزاری دوره های امادگی تافل وایلتس دانشگاه بین المللی چابهار ۱۳۸۳-۱۳۸۴

 • تدریس دروس کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور شهریار  ۱۳۸۵-۱۳۸۹

 • تدریس دروس کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۷

 • تدریس دروس کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور  دماوند ۱۳۸۸-۱۳۸۹

 • تدریس دروس کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران ۱۳۸۷-۱۳۸۹

 •   تدریس مجازی زبان تخصصی مهندسی  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۷-۱۳۹۰

 • تدریس دروس کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور رشت ۱۳۸۹-۱۳۹۱

 • تدریس دروس کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی بندر عباس ۱۳۸۹- ۱۳۹۲ 

 • تدریس دروس کارشناسی ارشد اموزش انگلیسی مترجمی انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب۱۳۹۳-۱۳۹۵ 

 •  تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری اموزش زبان انگلیسی پردیس البرز دانشگاه تهران ۱۳۹۴-۱۳۹۶

 • تدریس دروس کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی دانشگاه دانش البرز قزوین ۱۳۹۰-۱۳۹۵

 • عضوهیات علمی رسمی قطعی  پژوهشکده دانشنامه نگاری (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ۱۳۹۱ ادامه دارد

 • مترجم رسمی انگلیسی قوه قضاییه در تهران  ۱۳۹۶-ادامه دارد

مهارت‌ها

 • تدوین دوره های اموزشی

 • تدوین مطالب درسی

 • مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضاییه

 • مترجم شفاهی

 • برگزاری دوره های تربیت معلم انگلیسی

دروس تدریس‌شده ودوره‌های درسی تدوین‌شده

 • English Teaching Methodology (BA)

 • Reading Comprehension 1 (BA)

 • Reading Comprehension 2 (BA)

 • Reading Comprehension 3 (BA)

 • Study Skills (BA)

 • General English (BA)

 • Translating Economic Texts (BA)

 • Translating Political Texts (BA)

 • Translating Literary Texts (BA)

 • English Interpreting 1 (BA)

 • English Interpreting 2 (BA)

 • English Interpreting 3 (BA)

 • Essay Writing (BA)

 • Langauage Testing (BA)

 • Translating Audio and Video Tapes (BA)

 • English for PhD students (PhD)

 • English for Students of Medicine (MS)

 • English for Students of Electronics (BS)

 • IELTS Preparation Courses

 • TOEFL Preparation Courses

 • Language Testing (MA)

 • Psychology for Language Teachers (MA)

 • Translating Islamic Texts (MA)

 • Reading Simple English Poetry (BA)

 • Advanced Grammar 1 (BA)

 • Research Methods 1 (BA)

 • Research Methods 2 (BA)

 • Practice Teaching (MA)

 • Oral Reproduction of Stories I (BA)

 • Reading Journalistic Texts (BA)

 • Advanced Writing (BA)

 • Translating Idioms and Expressions (BA)

 • English for Students of Industrial Engineering (BS)

 • Letter Writing in English (BA)

 • Translating Documents and Deeds I (BA)

 • Translating Documents and Deeds II (BA)

 • Translating Journalistic Texts (BA)

 • Etymology (BA)

 • Advanced Testing for Translation Studies (MA)

 • A Review of Translated Works (MA)

 • Teaching Language Skills (MA)

 • Sociolinguistics (MA)

 • Research Methods (MA)

 • Material Development (MA)

 • Theories of Learning (PhD)

 • Research Methods in Translation Studies (MA)

 • Research Methods in Applied Linguistics (MA)

 • Discourse Analysis (MA)

 • Essay Writing (MA)

 • Applied Linguistics (MA)

 • Educational Phonology (MA)

 • Linguistics in Translation Studies (MA)

 • Seminar for Translation Studies (MA)

 • Seminar for TEFL Students (MA)

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱