انتشار ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی جلد اول

۱۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۱ کد : ۲۴۴۵۸ جدیدترین خبرها
تعداد بازدید:۶۵
انتشار ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی جلد اول در مورد نظام‌های آموزش عالی
انتشار ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی جلد اول

نخستین کوشش‌ها برای تدوین دایرة‌المعارف آموزش عالی، در ایران، در دهه هفتاد، در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آغاز شد. نخستین «دایرة‌المعارف آموزش عالی»، گزیده مقاله‌هایی از «دانشنامه آموزش عالی»، به سردبیری برتون آر.کلارک و گی‌نیو، از دانشگاه کالیفرنیا، که به فارسی برگردانده شده بود، در دو جلد در سال‌های 1376 و 1378 به چاپ رسید. طرح تدوین نخستین «دایرة‌المعارف آموزش عالی» به زبان فارسی و به قلم نویسندگان ایرانی از سال 1379 در بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی آغاز گردید. سرانجام، نخستین «دایرة‌المعارف آموزش عالی»، به قلم نویسندگان ایرانی در دو جلد، در سال 1383، ازسوی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی به چاپ رسید.

کار برای تدوین ویراست دوم «دایرة‌المعارف آموزش عالی» ازسوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، از تابستان 1390 آغاز شد برپایه تصمیم شورای علمی، قرار شد دایرة‌المعارف آموزش عالی در دو جلد جداگانه، نظام‌های آموزش عالی و مفاهیم نظری تدوین شود. آشنایی با دگرگشت (تحولات) نظام‌های آموزش عالی دیگر کشورها، به‌دلیل نقش دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای آموزش عالی در جوامع، که به‌ویژه در هزاره سوم یکی از پیشر‌ان‌های دگرگشت در جوامع انگاشته می‌شد، نیازمند تغییرات ژرف در سبک و درونمایه (محتوای) مقاله‌های نظام‌های آموزش عالی بود. چرا که آشنایی با نظام‌های آموزش عالی، هنگامی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که نمایی روشن از ابعاد گوناگون آن تصویر شود. افزون‌برآن، دربرشناسی ویژگی‌های این نظام‌ها، رویکردی تحلیلی به‌کار گرفته شود، که نیازمند آن بود تا نویسندگان، به مطالعاتی ژرف‌تر و استفاده از منابع اصیل‌تر علمی بپردازند، برای انجام چنین تغییراتی، در تصویرپردازی از نظام‌های آموزش عالی، در نامه سفارش مقاله، به نویسندگان پیشنهاد می‌شد که ساختار این مقاله‌ها دست‌کم دربرگیرنده سرخط‌های هفت‌گانه زیر باشد:

     1. ویژگی‌های عمومی جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛

     2. اصول و اهداف کلی آموزشی و آموزش عالی؛

     3. ساختار نظام آموزشی (دربرگیرنده تمامی دوره‌های آموزشی با تکیه بر آموزش عالی)؛

     4. داده‌های روزآمد نظام آموزش عالی؛

     5. سکانداری و مدیریت نظام آموزش عالی؛

     6. منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی؛

     7. برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو.

کلید واژه ها: دانشنامه نگاری دانشنامه دانشگاه آموزش عالی نظام‌ها


نظر شما :