اخبار و رویدادها - آرشیو

فراخوان بمناسبت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار

فراخوان بمناسبت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار

به نام نامی حق «فراخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی» برگ‌های کتاب به منزله بال‌هایی هستندکه روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. (ولتر) بشر از آن هنگام که کتابت را به تواناییهای خود افزود، ...

ادامه مطلب