معرفی معاونت

تعداد بازدید:۲۴۵۸

در راستای اجرای ساختار جدید پژوهشگاه که به تصویب هیات امنای محترم و تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی با وظایف و ساختار ذیل تشکیل می شود:

 

*  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

*  تدوین آئین ‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

*  ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

*  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه.

*  نظارت بر واحدهای تابعه به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

*  برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت‌های پژوهشگاه.

*  همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه.

*  راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی واجتماعی  پژوهشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.

*  تطبیق و اجرای سیاست‌های راهبردی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه‌ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.

*  رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی پژوهشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم با همکاری معاونت پژوهشی وتحصیلات تکمیلی پژوهشگاه به‌منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فعالیت‌های فرهنگی  واجتماعی جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی در همه سطوح پژوهشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه.

*  ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.

*  برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه آموزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.

*  فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر پژوهشگاه به‌منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.

*  اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط پژوهشگاهیان با صاحبنظران علمی، فرهنگی و سیاسی.

*  مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله.

*  پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج پژوهشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه.

*  انجام سایر امور محوله.

زیرمجموعه های معاونت:

 

                    مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

                    گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰