نشریات گروه

تعداد بازدید:۳۸۶

نشریات گروهگروه حکمت اسلامی معاصر همچنین از سال 1389 تا کنون موفق به انتشار مجله حکمت معاصر شده و با انتشار مقالات علمی و پژوهشی متخصصان این حوزه، سهم شایانی در بسط مطالعات حکمی ایفا نموده است.   

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۳۹۵