فعالیت های پژوهشی

تعداد بازدید:۳۹۲

محورهای فعالیت های پژوهشی اعضای محترم گروه حکمت اسلامی معاصر1-    طبقه بندی تاریخی- تحلیلی حکمای الاهی ایران پس از ملاصدرا
2-    میراث حکمی اسلامی و تمدن اسلامی

3-    حکمت اسلامی و بومی سازی علوم انسانی
4-    مبانی اشراقی حکمت اسلامی معاصر    

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۵