طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۲۷۱

طرح های پژوهشی در دست اجرا پژوهشکده مطالعات قرآنی

 

 

طرح بررسی تحولات تاریخی- فرهنگی بر روند تفاسیر شیعی(دکتر فروغ پارسا)

طرح مطالعه تطبیقی جایگاه تاویل در تفاسیر(دکتر مریم قبادی)

طرح تحلیل گفتمان برخی سوره های قرآن از منظر زبان شناسی(دکتر علی اصغر سلطانی)

طرح رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی(دکتر آزیتا افراشی،دکتر احمد پاکتچی)

بازشناسی رویکرد تفسیری غلات:گفتمان «تفسیر باطن» به مثابه کهن‌ترین گونه هرمنوتیک شیعی--- دکتر سید محمدهادی گرامی

بررسی جنسیت در اسلوب بیانی قرآن کریم --- دکتر زهرا محققیان