نشست گونه شناسی و نقد انواع مطالعات اسطوره و قرآن کریم

گزارش نشست گونه شناسی و نقد انواع مطالعات اسطوره  و قرآن کریم

نشست گونه شناسی و نقد انواع مطالعات قرآن و اسطوره، در روز شنبه، ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ ، از ساعت ۱۶-۱۴ با سخنرانی خانم دکتر زهرا محققیان، عضو گروه علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای پژوهشکده مطالعات قرآنی و برخی اساتید و دانشجویان رشته های مختلف از جمله علوم قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و .. برگزار شد، ابتدا خانم دکتر پارسا، رییس پژوهشکده مطالعات قرآنی، به بیان جایگاه و خاستگاه این گونه مطالعات در دوران مدرن پرداختند و تاریخچه مختصری را از کیفیت شکل گیری آن، در میان مطالعات مرتبط با قرآن کریم بازگو نمودند.

در ادامه خانم دکتر محققیان  به بیان مطالب و تحقیقات خویش پرداخته و گزارشی از روند شکل گیری و سپس تکامل اینگونه مطالعات در میان اندیشمندان مختلف در این حوزه را ارائه نمودند.

خانم دکتر محققیان در ضمن سخنان خویش، حداقل ۱۰ رویکرد را در این زمینه قابل پیگیری دانستند و بیان نمودند که این رویکردها می بایست توسط دانشجویان و اساتید رشته علوم قران و حدیث پیگیری شود تا مبادا نقصانی به ساحت مقدس قرآن کریم وارد آید و تقدس این متن مقدس را مخدوش نماید.

از نظر خانم دکتر محققیان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم قرآن و حدیث، نسبت به اندیشمندان سایر رشته ها، آگاهی بیشتری از پیش فرض ها و مبانی فهم قرآن کریم دارند و به روش ها و قواعد تفسیر متن مقدس قرآن کریم آشنایی افزون تری دارند. برهمین اساس احتمال تفسیر به رأی و خطا در انواع پژوهش های مرتبط با این حوزه، که از حوزه های مهم نیز در میان انواع مطالعات قرآنی به شمار می آید، در میان ایشان کمتر بوده و در نهایت تحقیق و پژوهشی که ارائه می نمایند، مطابقت بیشتری با واقع داشته و نقصان های کمتری را شامل می شود.  

لازم به ذکر است که متن مکتوب این سخنرانی بزودی در یکی از مجلات علمی پژوهشی کشور به چاپ می رسد.