گزارشی از برگزاری کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی

گزارشی از برگزاری کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی

 

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی کارگاه آموزشی « روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی » را در روز شنبه 25 خرداد 95 برگزار نمود.

این کارگاه قرار است در سه بخش روش تحقیق با رویکرد تحلیلی،روش تحقیق با رویکردتاریخی و روش تحقیق با رویکرد تطبیقی توسط آقای دکتر پاکتچی برگزار گردد .

 بخش تحلیلی این کارگاه در روز شنبه 25 خرداد برگزار گردید و مورد استقبال جمع کثیری از اساتید و دانشجویان و محققان گرامی قرار گرفت.

موضوع کارگاه معرفی روش های گوناگون کیفی در حوزه های علوم انسانی ، به خصوص روش های مربوط به پژوهش متن و انگاره و بومی سازی آنها در حیطه مطالعات قرآنی بود  و در این مسیر از روش های متداول در علوم مرتبط مانند زبان شناسی ،نشانه شناسی،تاریخ،مطالعات ادیان و انسان شناسی استفاده گردید.

 

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/28/38903.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/28/38904.JPG