گزارش برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

باسمه تعالی

 

به همت پژوهشکده مطالعات قرآنی و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ،کارگاه آموزشی مقاله نویسی در روز 15 دی 1394 توسط دکتر جعفر نکونام،دانشیار دانشگاه قم برگزار گردید.




این کارگاه با توجه به نیاز مبرم دانشجویان و محققان به دانستن روش علمی نگارش مقاله های علمی- پژوهشی، و با رویکرد نگارش مقالاتی در حوزه علوم قرآنی و حدیث توسط پژوهشکده برگزار شد و برخی از عنوان های فرعی این دوره از این قرار بود:

  • ایجاد توانایی تحقیق و نگارش مقالات علمی-پژوهشی
  • روش انتخاب موضوع
  • روش جستجوی منابع
  • روش یادادشت برداری
  • روش دسته بندی و پردازش یادداشت ها و نگارش آنها
  • روش ارجاع دهی و نگارش کتابشناسی.

 

این کارگاه با استقبال دانشجویان و پژوهشگران رو به رو شد.