سخنرانی: فرهنگ عرب در آستانه نزول قرآن

گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان «فرهنگ عرب در آستانه نزول قرآن» را با حضور دکتر آذرتاش آذرنوش برگزار می کند.

گروه مطالعات قرآنی از کلیه  علاقمندان، متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاهها برای شرکت در این سخنرانی که چهارشنبه 16مهرماه 1393 از ساعت 10 تا 12 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد دعوت کرده است.

شرکت در این سخنرانی برای عموم آزاد و رایگان است.

مکان: بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه همکف. سالن حکمت.