اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۸۹۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۴

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی

5 و 6 اسفند 1398

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تهران،ایران


First International Conference on Qur’anic Studies
24-25 February  2020
 
Institute for Humanities and Cultural Studies 
Tehran, Iran

 

محورها:
_قرآن و محیط دینی آن
_تاریخ فهم قرآن از ابتدا تا عصر حاضر
_رویکرد های ادبی، تاریخی- انتقادی و تطبیقی به قرآن
_تاریخ تحقیقات و مباحث روش شناختی در مطالعات قرآنی
_مخطوطات قرآنی

 

-The Qur’an and its religious milieu;
-The reception history of the Qur’an, from the beginnings to modern times;
-Literary, historical-critical, and comparative approaches to the Qur’an;
-The history of scholarship and methodological issues in Qur’anic studies;
-Qur’anic manuscripts;

 

مهلت ارسال چکیده ها:24 آبان 98

Submission Deadline:November 15, 2019
The organizing committee will send notification of acceptance for abstracts on December 15, 2019.

 

a.vahidnia@ihcs.ac.ir

quranicstudies2020@gmail.com

http://www.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa

 

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سایت ISC به شماره۴۸۳۳۳-۹۸۱۹۰ثبت گردیده است.


( ۲ )

نظر شما :