نسبت خوانش های تفسیری باطنی و غالیانه شیعی در اواسط سده دوم هجری

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۱۸۶۹۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۳۸

نشست «نسبت خوانش های تفسیری باطنی و غالیانه شیعی، در اواسط سده دوم هجری» با سخنرانی دکتر سیدمحمدهادی گرامی در تاریخ یکشنبه، 21 مهر 1398 ا زساعت 13 تا 15در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه برگزار می شود.


نظر شما :